Strategi, optimering og forandring

Hvem er Kouno?

Sammenhæng. Resultater.

Kouno leverer rådgivning på tværs af strategi, optimering og forandring. Vi tager afsæt i forretning og økonomi, når vi sammen med vores kunder designer nye, sammenhængende løsninger og resultater.

Sammenhæng. Resultater.

YDELSER

__________

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Strategi

Ny regulering, nye udfordringer? Når virksomheder og selskabers omgivelser og rammer ændrer sig, skal strategierne følge med.

Kouno kan hjælpe på flere måder. Vi kan skabe klarhed om muligheder og trusler, gennemføre strategiforløb og støtte opfølgning.

Optimering

Tilpasning af omkostninger, højere serviceniveau? Selskaberne arbejder løbende med optimering.

Kouno kan hjælpe på flere måder. Vi kan stå for benchmarkings, opstille indsatser med ledere og medarbejdere samt opstille planer for optimering.

Forandring

Implementering af forandringer og realisering af gevinster? Det stiller krav til virksomheder og selskabers arbejdsform.

Kouno kan hjælpe. Vi kan stå for forankring og mobilisering samt støtte op om implementeringsplanen og bidrage til projektgennemførelse.

REFERENCER

__________

Hvad siger vores kunder?

”God forventningsafstemning, overskuelig afrapportering”

Robert Schmidt, Chef for Plan og Projekt i Vejle Spildevand


”Helt igennem en troværdig og professionel samarbejdspartner med en forbløffende evne til at løse komplekse sammenhænge”

Michael Sønder Jensen, Produktionschef i Vandmiljø Randers


”Kouno sætter barren højt i rollen som betroet rådgiver”

Søren Korsholm, Leder af Borger og Erhverv i Holbæk Kommune

ANALYSER

__________

Her kan du læse de seneste analyser udarbejdet af Kouno. Analyser omhandler relevante temaer i fx forsynings- almen bolig og transportsektor, og dækker bl.a. emner som økonomisk regulering, optimering og performancebenchmarking.

STRATEGISK FOKUS: PERFORMANCE BENCHMARKING

De danske forsyningsselskaber er på den ene side underlagt effektiviseringskrav, der presser selskaberne til at reducere omkostningerne, og på den anden side krav om miljø, energioptimering, sundhed, klima og forsyningssikkerhed, der potentielt øger selskabernes omkostninger. Kouno har derfor undersøgt sammenhængen mellem selskabernes økonomiske effektivitet og performance. 

STRATEGISK FOKUS: UDVIKLING I GÆLD

Nogle spildevandsselskaber har i de seneste år i høj grad lånefinansieret investeringsprojekter. Derved har de mange omkostninger bundet i at servicere lånene. Det begrænser selskabernes handlemuligheder, hvilket kan betyde, at selskaberne helt må aflyse projekter. Derudover indgår de finansielle omkostninger i den totaløkonomiske regulering som anlægsomkostninger og vil derfor få de individuelle og generelle krav til at stige. Denne analyse giver et indblik i spildevandsselskabernes gæld samt et overblik over, hvordan udviklingen er i sektoren.

HVEM ER KOUNO?

Kouno rådgiver forsyningsselskaber

Kouno hjælper kommuner, virksomheder og selskaber med strategi, optimering og forandring. Kouno er etableret i december 2016 og består i dag af 6 konsulenter. Vores vision er at være den foretrukne konsulent, når vores kunder skal skabe sammenhæng mellem regulering, mål, økonomi og mennesker.

I Kouno arbejder vi primært med selskaber i forsynings-, almen bolig-, transportsektoren samt kommuner. Vi har dyb indsigt i regulering, mål og opgaver. Vi kender udfordringer til bunds og kan i kraft af sektorindsigt bidrage til nye mål og realisering af gevinster.

Kouno er sammenhæng

Navnet Kouno kommer af det latinske Couno, der blandt andet betyder at forbinde og at konsolidere.

Navnet udtrykker det, som vi ofte bidrager med, nemlig sammenhæng på tværs af fagligheder, mellem sektorer og mellem løsninger.

Kouno sikrer, at løsninger er gennemtænkt fra design til implementering, og at forskellige faglige vinkler er dækket af. Det sikrer, at løsningerne er teknisk mulige og økonomisk attraktive.

KUNDER

PROJEKTER

WORKSHOPS

%

SEKTORKENDSKAB

NYHEDER

__________

Læs de seneste nyheder og indlæg om tendenser og udvikling inden for bl.a. forsynings-, almen bolig- og transportsektoren.

Investeringer: De rigtige prioriteringer

Størstedelen af vand- og spildevandsselskabers aktiver består af ledninger, der udgør ca. 2/3 af selskabernes aktiver. Økonomien i selskaberne er derfor afhængig af, hvordan investeringer i ledningsanlæg prioriteres og planlægges. Ud fra data, som selskaberne ofte har til rådighed, er det muligt at opstille en model, der forudsiger for ledninger. Det gør det muligt at få adgang til vigtig viden om ledningerne, når projekter skal planlægges og prioriteres. Læs mere her.

læs mere

Kouno søger praktikanter til foråret 2019

Kouno søger praktikanter til foråret 2019. Brænder du for at prøve kræfter med konsulentbranchen? Synes du, at strategi, optimering og forandring lyder spændende? Og har du lyst til at udfordre dig selv i en spændende virksomhed i vækst, med mulighed for at sætte dit aftryk på de sektorer vi arbejder med? Læs og ansøg her,

læs mere

Uvedkommende vand

Få styr på costdrivers, så investeringen løser rette udfordring. Mange faktorer er i spil, når indsatser mod uvedkommende vand planlægges. Et velbelyst og datadrevet beslut-ningsgrundlag mindsker risiko for dårlige investeringer og øger sandsynlighed for gevinst. Læs mere her!

læs mere

Ledningsrenovering

Ledningsrenovering Helt rigtig lidt af tiden eller næsten rigtig hele tiden Ledningssanering bygger på et kludetæppe af informationer om rotter, hændelser tilsat lidt TV-inspektioner og rigtig meget alder. Samtidig skal spildevandsselskaber koordinere med bl.a....

læs mere

Asset management: Top down eller organisk vækst?

Forsyningsselskaberne kan se asset management som et big bang forandringsprojekt, der drives frem top down. De kan også se det som et organisk projekt, der starter og slutter med medarbejderinvolvering, der samtidig skaber mening og letter ledelsesopgaven.

læs mere

Strategisk fokus: Performance og effektivitet

Den nye vandsektorlov fra 2016 ændrer den økonomiske regulering og medfører krav til deltagelse i performancebenchmarking om miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. I 2017 er benchmarkingen frivillig, men fra i år er ordningen obligatorisk. Benchmarking giver et grundlag for at vurdere selskaber på både økonomi og på performance. Det bliver blandt andet muligt at vurdere, hvordan performance – miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed – hænger sammen med selskabernes effektivitet. Kouno har set nærmere på den sammenhæng.

læs mere

Asset management: Risikostyring

Asset management Bedre styring af anlæg Forsyningsselskaber står overfor en række udfordringer. En af disse udfordringer følger af den regulering, som vand- og spildevandsselskaber er underlagt. Øget fokus på regulering af alle omkostninger i selskaberne betyder, at...

læs mere