Styr på de kommende investeringer?

Styr på de kommende investeringer?

Langtidsprognose på investeringer Store anlægsaktiver kræver store reinvesteringer Hvorfor Mange spildevandsselskaber står over for store investeringer pga. udvidelse af ledningsnettet i 1960-1970’erne. Det betyder ofte fremrykkelse af investeringer, hvilket...