Investeringer: De rigtige prioriteringer

Investeringer: De rigtige prioriteringer

  Størstedelen af vand- og spildevandsselskabers aktiver består af ledninger, der udgør ca. 2/3 af selskabernes aktiver. Økonomien i selskaberne er derfor afhængig af, hvordan investeringer i ledningsanlæg prioriteres og planlægges. Ud fra data, som selskaberne ofte...
Separeringers effekt på omkostninger

Separeringers effekt på omkostninger

Separeringers effekt på omkostninger Sammenhæng mellem separering af regn- og spildevand og omkostninger   Kouno har undersøgt sammenhæng mellem separering af regn- og spildevand og omkostninger. Grundlaget er den seneste resultatorienterede benchmarking. Kounos...