Styr på de kommende investeringer?

Styr på de kommende investeringer?

Langtidsprognose på investeringer Store anlægsaktiver kræver store reinvesteringer Hvorfor Mange spildevandsselskaber står over for store investeringer pga. udvidelse af ledningsnettet i 1960-1970’erne. Det betyder ofte fremrykkelse af investeringer, hvilket...
Separeringers effekt på omkostninger

Separeringers effekt på omkostninger

Separeringers effekt på omkostninger Sammenhæng mellem separering af regn- og spildevand og omkostninger   Kouno har undersøgt sammenhæng mellem separering af regn- og spildevand og omkostninger. Grundlaget er den seneste resultatorienterede benchmarking. Kounos...
Uvedkommende vand: Model klar til drift!

Uvedkommende vand: Model klar til drift!

Business intelligence om uvedkommende vand Der var på DANVA’s årsmøde stor interesse for Kounos business intelligence om uvedkommende vand. Dynamisk rapportering på realtidsdata Den muliggør dynamisk rapportering på realtidsdata om bl.a. flow og nedbør....