Investeringer: De rigtige prioriteringer

Investeringer: De rigtige prioriteringer

  Størstedelen af vand- og spildevandsselskabers aktiver består af ledninger, der udgør ca. 2/3 af selskabernes aktiver. Økonomien i selskaberne er derfor afhængig af, hvordan investeringer i ledningsanlæg prioriteres og planlægges. Ud fra data, som selskaberne ofte...
Uvedkommende vand

Uvedkommende vand

“ Uvedkommende vand driver omkostninger til transport og rens af vandmængder og skaber udfordringer med kapacitet i ledninger. Vi har analyseret et selskabs uvedkommende vand, og hvor det skaber de største udfordringer. ​ Vi har analyseret, hvordan vandmængder i...
Ledningsrenovering

Ledningsrenovering

Ledningsrenovering Helt rigtig lidt af tiden eller næsten rigtig hele tiden Ledningssanering bygger på et kludetæppe af informationer om rotter, hændelser tilsat lidt TV-inspektioner og rigtig meget alder. Samtidig skal spildevandsselskaber koordinere med bl.a....
Asset management: Top down eller organisk vækst?

Asset management: Top down eller organisk vækst?

Asset management   Top down eller organisk vækst? Forsyningsselskaberne kan se asset management som et big bang forandringsprojekt, der drives frem top down. De kan også se det som et organisk projekt, der starter og slutter med medarbejderinvolvering, der samtidig...
Strategisk fokus: Performance og effektivitet

Strategisk fokus: Performance og effektivitet

Strategisk fokus Performance og effektivitet   Den nye vandsektorlov fra 2016 ændrer den økonomiske regulering og medfører krav til deltagelse i performancebenchmarking om miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. I 2017 er benchmarkingen frivillig, men...
Asset management: Risikostyring

Asset management: Risikostyring

Asset management Bedre styring af anlæg Forsyningsselskaber står overfor en række udfordringer. En af disse udfordringer følger af den regulering, som vand- og spildevandsselskaber er underlagt. Øget fokus på regulering af alle omkostninger i selskaberne betyder, at...