Kompetencer

Kompetencer inden for strategi, processer og IT hænger tæt sammen, når forsyningsselskaber skal sætte ambitiøse mål, designe de rigtige løsninger og realisere de ønskede gevinster.

Kouno arbejder især inden for forsyningssektoren og kan hjælpe forsyningsselskaber med at udvikle strategi og drift inden for eksempelvis de 9 områder, der fremgår nedenfor.

 • Fastlæg ny strategi for forsyningsselskaber, når reguleringen skifter retning

  Fokuserer selskabet på det rigtige, og løser det opgaverne rigtigt? Den rette strategi sikrer det.

 • Brug benchmarking som afsæt for forsyningsselskabers udvikling og effektiviseringer

  Brugt rigtigt giver benchmarking et godt afsæt for udvikling.

 • Business cases effektiviserer forsyningsselskabers investeringer

  Foretager selskabet de rigtige investeringer? Business casen hjælper på vej.

 • Budgetanalysen er afsæt for udvikling af forsyningens administration

  Har selskabet klarhed over styringsfokus og -retning? Budgetanalysen kan give vigtige svar.

 • Datadrevet Asset Management: Gamle data, ny indsigt

  Får selskabet nok viden fra data? Større brug af data er én tilgang til asset management.

 • Effektivisering og kvalitetsforbedring med procesoptimering

  Er der uklarhed om roller, fejl og tilbageløb? Procesoptimering giver klarhed i opgaveløsningen.

 • Design og tilretning af den effektive organisation

  Er opgaver og ansvar placeret rigtig i selskabet? Revurdering af organisationen kan give klarhed.

 • Reduktion af forsyningsselskabernes omkostninger gennem IT-konsolidering

  Betyder flere, ens systemer, at nogle kan undværes? Systemkortlægning kan pege på besparelser.

 • Ny IT: Køb, implementering og styring

  Ny IT kræver klare behov og god forankring. Har selskabet overvejet ekstern bistand i forløbet?