NYHEDER

 

Ledningsrenovering

Ledningsrenovering Helt rigtig lidt af tiden eller næsten rigtig hele tiden Ledningssanering bygger på et kludetæppe af informationer om rotter, hændelser tilsat lidt TV-inspektioner og rigtig meget alder. Samtidig skal spildevandsselskaber koordinere med bl.a....

Asset management: Top down eller organisk vækst?

Forsyningsselskaberne kan se asset management som et big bang forandringsprojekt, der drives frem top down. De kan også se det som et organisk projekt, der starter og slutter med medarbejderinvolvering, der samtidig skaber mening og letter ledelsesopgaven.

Strategisk fokus: Performance og effektivitet

Den nye vandsektorlov fra 2016 ændrer den økonomiske regulering og medfører krav til deltagelse i performancebenchmarking om miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. I 2017 er benchmarkingen frivillig, men fra i år er ordningen obligatorisk. Benchmarking giver et grundlag for at vurdere selskaber på både økonomi og på performance. Det bliver blandt andet muligt at vurdere, hvordan performance – miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed – hænger sammen med selskabernes effektivitet. Kouno har set nærmere på den sammenhæng.

Asset management: Risikostyring

Asset management Bedre styring af anlæg Forsyningsselskaber står overfor en række udfordringer. En af disse udfordringer følger af den regulering, som vand- og spildevandsselskaber er underlagt. Øget fokus på regulering af alle omkostninger i selskaberne betyder, at...

Styr på de kommende investeringer?

Mange spildevandsselskaber står over for store investeringer pga. udvidelse af ledningsnettet i 1960-1970’erne. Det betyder ofte fremrykkelse af investeringer. Ud fra selskabers historiske investeringer, anlægsaktivers levetid og genanskaffelsespriser kan Kouno beregne en prognose for fremtidige investeringer i anlæg.

Separeringers effekt på omkostninger

Separeringers effekt på omkostninger Sammenhæng mellem separering af regn- og spildevand og omkostninger   Kouno har undersøgt sammenhæng mellem separering af regn- og spildevand og omkostninger. Grundlaget er den seneste resultatorienterede benchmarking. Kounos...

Uvedkommende vand: Model klar til drift!

Business intelligence om uvedkommende vand Der var på DANVA's årsmøde stor interesse for Kounos business intelligence om uvedkommende vand. Dynamisk rapportering på realtidsdata Den muliggør dynamisk rapportering på realtidsdata om bl.a. flow og nedbør. Rapporteringen...

Kouno


  Mail:
kouno@kouno.dk

Tlf: +45 21 96 21 45

Kontakt Kouno