Nyheder

Kouno arbejder med forsyningsselskaber inden for affald, energi, spildevand og varme. Vi deler løbende vores erfaringer fra projekter inden for strategi, processer og it.

Forsyningssektoren er præget af store anlægsmasser og store årlige investeringer. Forsyningsselskaber skal derfor sikre, at de har det rette investeringsniveau i budgetterne samt...