NYHEDER

 

Investeringer: De rigtige prioriteringer

Størstedelen af vand- og spildevandsselskabers aktiver består af ledninger, der udgør ca. 2/3 af selskabernes aktiver. Økonomien i selskaberne er derfor afhængig af, hvordan investeringer i ledningsanlæg prioriteres og planlægges. Ud fra data, som selskaberne ofte har til rådighed, er det muligt at opstille en model, der forudsiger for ledninger. Det gør det muligt at få adgang til vigtig viden om ledningerne, når projekter skal planlægges og prioriteres. Læs mere her.

Kouno søger praktikanter til foråret 2019

Kouno søger praktikanter til foråret 2019. Brænder du for at prøve kræfter med konsulentbranchen? Synes du, at strategi, optimering og forandring lyder spændende? Og har du lyst til at udfordre dig selv i en spændende virksomhed i vækst, med mulighed for at sætte dit aftryk på de sektorer vi arbejder med? Læs og ansøg her,

Uvedkommende vand

Få styr på costdrivers, så investeringen løser rette udfordring. Mange faktorer er i spil, når indsatser mod uvedkommende vand planlægges. Et velbelyst og datadrevet beslut-ningsgrundlag mindsker risiko for dårlige investeringer og øger sandsynlighed for gevinst. Læs mere her!

Ledningsrenovering

Ledningsrenovering Helt rigtig lidt af tiden eller næsten rigtig hele tiden Ledningssanering bygger på et kludetæppe af informationer om rotter, hændelser tilsat lidt TV-inspektioner og rigtig meget alder. Samtidig skal spildevandsselskaber koordinere med bl.a....

Asset management: Top down eller organisk vækst?

Forsyningsselskaberne kan se asset management som et big bang forandringsprojekt, der drives frem top down. De kan også se det som et organisk projekt, der starter og slutter med medarbejderinvolvering, der samtidig skaber mening og letter ledelsesopgaven.

Strategisk fokus: Performance og effektivitet

Den nye vandsektorlov fra 2016 ændrer den økonomiske regulering og medfører krav til deltagelse i performancebenchmarking om miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. I 2017 er benchmarkingen frivillig, men fra i år er ordningen obligatorisk. Benchmarking giver et grundlag for at vurdere selskaber på både økonomi og på performance. Det bliver blandt andet muligt at vurdere, hvordan performance – miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed – hænger sammen med selskabernes effektivitet. Kouno har set nærmere på den sammenhæng.

Asset management: Risikostyring

Asset management Bedre styring af anlæg Forsyningsselskaber står overfor en række udfordringer. En af disse udfordringer følger af den regulering, som vand- og spildevandsselskaber er underlagt. Øget fokus på regulering af alle omkostninger i selskaberne betyder, at...

Kouno


Mail:
kouno@kouno.dk

Tlf: +45 21 96 21 45