Asset management hos spildevandsselskaber

Hedensted og Randers Spildevand, DME og Kouno lægger lige nu sidste hånd på de analyser og rapporter, der skal bidrage til integrerede beslutninger i Hedensted og Randers Spildevand. Med integrerede beslutninger mener vi beslutninger, der træffes ud fra hensyn til både projekt, drift og økonomi. Drift, vedligehold eller investér?

Henrik Laursen, Randers Spildevand, og jeg har fornøjelsen at præsentere projektet og dets leverancer på NORDIWA. Det sker den 11. oktober, kl. 14:40 – 15:00 (Comwell, Lokale D). Kom og hør, hvordan vi har bygget bro mellem fagligheder og mellem data for at levere ny viden.

Deltager du ikke i NORDIWA, er du meget velkommen til at kontakte mig. Jeg fortæller gerne om asset management-projektet, og hvordan dit selskab kan komme fra data til værdi.