NYHEDER

 

Styr på de kommende investeringer?

Mange spildevandsselskaber står over for store investeringer pga. udvidelse af ledningsnettet i 1960-1970’erne. Det betyder ofte fremrykkelse af investeringer. Ud fra selskabers historiske investeringer, anlægsaktivers levetid og genanskaffelsespriser kan Kouno beregne en prognose for fremtidige investeringer i anlæg.

Separeringers effekt på omkostninger

Separeringers effekt på omkostninger Sammenhæng mellem separering af regn- og spildevand og omkostninger   Kouno har undersøgt sammenhæng mellem separering af regn- og spildevand og omkostninger. Grundlaget er den seneste resultatorienterede benchmarking. Kounos...

Uvedkommende vand: Model klar til drift!

Business intelligence om uvedkommende vand Der var på DANVA's årsmøde stor interesse for Kounos business intelligence om uvedkommende vand. Dynamisk rapportering på realtidsdata Den muliggør dynamisk rapportering på realtidsdata om bl.a. flow og nedbør. Rapporteringen...

Kouno


Mail:
kouno@kouno.dk

Tlf: +45 21 96 21 45