OM KOUNO

 

 

HVEM ER VI?

_______________

Kouno hjælper forsyningsselskaber med strategi, optimering og forandring. Kouno er etableret i december 2016 og består i dag af 4 konsulenter specialiseret inden for forsyningssektoren. Kouno arbejder udelukkende med selskaber i forsyningssektoren og har dyb indsigt i regulering, mål og opgaver. Kouno kender udfordringer til bunds og kan i kraft af sektorindsigt bidrage til at få opstillet de rigtige mål og hjælpe selskaber til at få realiseret gevinster. 

HVAD KAN VI?

_______________

Vi hjælper selskaber med at få styr på forretningsstrategien, optimere arbejdsgange, beslutningsgrundlag og drift af selskabet. Vi skaber vedvarende forandring, så forsyningsselskaber bliver klædt på til at håndtere fremtidens krav. Vi er specialister i rådgivning inden for forsyningssektoren med kompetencer inden for strategisk forståelse, økonomi, analyse samt organisation og forandring, Vil I skabe positiv forandring i jeres forsyningsselskab, kan vi hjælpe jer.

VORES VISION

_______________

Kouno har en vision om at være førende rådgiver inden for forsynings-sektoren. Kounos vision er at være den foretrukne konsulent, når forsyningsselskaber skal skabe sammenhæng mellem regulering, mål, økonomi og mennesker.

Vi vil gøre det let at være kunde hos os med transparent og ærlig rådgivning. Vi vil levere høj kvalitet, der lever op til forventningerne om vores rådgivning.

SMART FORSYNING!

_______________

Kouno kommer af det latinske Couno og betyder bl.a. at forbinde og at konsolidere. Netop det, som Kouno bidrager med – sammenhæng på tværs af fagligheder, på tværs af sektorer og mellem forskellige løsninger – dét kalder vi smart forsyning.

Når løsninger bliver gennemtænkt fra design til implementering, med afdækning af forskellige faglige vinkler og løsningsmuligheder, så alle tænkelige synergier tænkes ind i løsningerne.

Læs os at kende!

Kouno er etableret i 2016. Kouno bringer mangeårig erfaring med management rådgivning om strategi, optimering og forandring i forsyningssektoren med sig ind i projekterne.

 

VORES KONSULENTER

Kounos konsulenter har erfaring med forsyningsselskabers rammer, opgaver og udfordringer fra flere projekter.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om udfordringer, løsninger og samarbejde. 

Peter Hartwig

Grundlægger og konsulent

Peter har en omfattende indsigt i forsyningssektoren og de udfordringer, som sektoren står over for, kombineret med ekspertise inden for strategisk rådgivning, optimering og forandring.

Peter har 13 års erfaring som konsulent. Efter 8 år som konsulent i Deloitte har Peter arbejdet med rådgivning af forsyningssektoren, først i konsulentfirmaet SPERA – som Peter startede i 2011 – og sidenhen i Kouno, som Peter startede i 2016.

 

KONTAKT

T: 21 96 21 44
M: phartwig@kouno.dk

Jens Lyhne Højberg

Konsulent

Jens har indgående kendskab til politiske aspekter og regulering, der gælder inden for forsyningssektoren. Jens har arbejdet med projekter i krydsfeltet mellem strategi, forretningsmæssige behov, og hvordan disse kan omsættes til realiserbare indsatser til gavn for forsyningsselskaberne.

Jens har også erfaring fra projekter inden for asset management og it og har været med til innovative og nyskabende projekter, der hjælper forsynings-selskaberne til at tænke og styre deres selskaber effektivt.

KONTAKT

T: 21 96 21 45
M: jhoejberg@kouno.dk

Nanna Nielsen

Konsulent

Nanna har indgående kendskab til forsyningssektoren og den økonomisk regulering på området. Nanna har arbejdet med business cases og analyser vedrørende bl.a. spildevandsselskabers anlægsstruktur, beregninger af investeringsbehov og omfattende benchmarkings af forsyningsselskaber.

Nanna har ligeledes erfaring med udbud, indkøb og implementering af it-systemer samt projektledelse på tværs af projekter inden for vand-, spildevand- og varmesektoren.

KONTAKT

T: 81 72 72 48
M: nnielsen@kouno.dk

Stephanie Nørhave Kristiansen

Konsulent

Stephanie har bredt kendskab til forsyningssektoren med erfaring fra en række projekter inden for forskellige forsyningsarter. Stephanie har erfaring med optimering – prognoser og scenarier (fx efterspørgsel på ydelser) – samt erfaring med afregning og innovative asset management-projekter.

I spændingsfeltet mellem strategi, optimering og forandring har Stephanie erfaring med at designe processer, fastlægge årshjul, afdække kompetencer, optimere organisationer og sikre forankring mhp. læring og udvikling.

KONTAKT

T: 21 96 21 46
M: skristiansen@kouno.dk

Dajana Bojanic

Konsulent

Dajana har erfaring med dybdegående dataanalyser og evner at omsætte kompleks data til konkrete værdiskabende resultater. Dajana har blandt andet arbejdet med økonomiske analyser, benchmarking af selskaber samt data-analyse som led i optimering af forsyningsselskabers drift. Dajana har også arbejdet med processer for projektstyring og kontraktopfølgning ved store anlægsprojekter.

Dajana har opnået bred indsigt i blandt andet regulering og benchmarking-modeller og har indgående kendskab til selskabers produktionsstruktur og udfordringer i forbindelse med etablering og daglige drift af anlægsaktiver.

KONTAKT

T: 93 30 21 47
M: dbojanic@kouno.dk

Bjarke Ahm

Studentermedhjælper

Bjarke har afsluttet sin BA i økonomi og er i gang med at færdiggøre sin kandidatuddannelse i økonomi på Aarhus Universitet.

Bjarke har indgående teoretisk og praktisk viden om økonomisk og analytisk metode. Bjarke har bl.a. arbejdet med fordelingspolitik, investeringer og nøgletalsanalyser inden for spildevand.

KONTAKT

T: 29 72 90 07
M: bahm@kouno.dk

SEKTORER

Læs mere om, hvilke sektorer vi arbejder med.

VARMESEKTOREN

Vi rådgiver varmeselskaber på tværs af varmesektoren – store som små – og har bl.a. lavet projekter vedr. at opstille KPI’er og hjælpe til at forstå økonomisk regulering, strategisk retning og implementering.

AFFALD

Vi rådgiver affaldsselskaber på tværs af kommunale enheder til udskilte selskaber. Vores aktiviteter dækker bl.a. hjælp til strategi, analyser af de bedste affaldsløsninger fra affaldsplanlægning, indsamling af affald og vurdering af, hvilke fraktioner der skal indsamles til organisationsudvikling og it-understøttelse af affaldsselskaberne.

VAND

Inden for vandsektoren spiller høj forsyningssikkerhed og hygiejne en stor rolle. I kombination med krav om effektivisering til hele vandsektoren stiller det store krav til vandselskaberne. Vi har hjulpet selskaber med opgaver vedr. benchmarking og identifikation af indsatsområder til forståelse for økonomisk regulering og handlemuligheder i forlængelse af det pres, som regulering skaber.

SPILDEVAND

Spildevandssektoren er, som vandsektoren, underlagt økonomisk regulering. Vi hjælper spildevandsselskaber fra strategi til resultat – med opgaver lige fra at opstille strategiske mål til at understøtte selskabet via bedre beslutningsstøtte, når budgetter skal fastlægges. Her fylder håndtering af anlæg og investeringer meget. Beslutningsværktøjer dækker fx over asset management, analyser af uvedkommende vand, estimering af fysisk indeks og ledningsrenovering.

ELSEKTOREN

Elsektoren var den første del af forsyningssektoren, der blev underlagt økonomisk regulering. Selskaberne står derfor – som også kendt fra vand- og spildevandssektoren – over for effektiviseringskrav, der tvinger selskaberne til at overveje, hvad de afholder omkostninger til, og hvordan de opnår effektiviseringer.

KOMMUNAL FORSYNING

De danske kommuner besidder flere roller ift. forsyningssektoren, fra kom-munale forsyninger til ejerskab og myndighedsansvar over for udskilte forsyn-ingsselskaber. Vores aktiviteter dækker bl.a. over hjælp til at opnå et godt samarbejde mellem ejer, myndighed og selskaber. Der kan være modsatret-tede interesser imellem de enkelte parter, der kan gøre det svært at opnå de bedste løsninger. Vi har hjulpet med strategisk rådgivning af kommuner som myndighed og ejer, hvor forståelse for regulering og selskabers økonomi var afgørende for at opnå det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde.

KARRIERE

En karriere som konsulent i Kouno er en karriere, der er i udvikling, hvor dine kompetencer kommer i spil og bliver udfordret, og hvor din præstation er med til at sætte kursen. Du kan starte, mens du er studerende, enten som studentermedhjælper eller praktikant, som nyuddannet eller med erfaring. Hos os fortsætter din personlige og faglige udvikling igennem din ansættelse.

Er Kouno noget for dig?

Hvis du er interesseret i en karriere hos os, er du velkommen til at søge vores aktuelle stillinger eller sende os en uopfordret ansøgning.

JOBS

__________

Konsulenter

__________

Kouno er et nyt konsulentfirma i vækst og udvikling. Hvis du gerne vil være en del af vores team, kommer du ind i et stærkt fagligt miljø, hvor ambitionerne er høje  – både når det gælder kvaliteten af vores arbejde, ønsker til effekten af vores løsninger og udviklingen af firmaet. 

Som konsulent i Kouno får du mulighed for at arbejde med projekter inden for strategi, optimering og forandring i forsyningssektoren. Projekterne varierer, og det gør opgaverne også: Ét projekt vedrører dataindsamling og analysere af store mængder økonomidata, mens det næste bygger på kvalitative interviews om forretningsmodeller og opgaver. Hverdagen er omskiftelig i et højt tempo ofte centreret omkring 2-3 projekter ad gangen, hvor opgaverne afsluttes og formidles i et til tider højt tempo.

Som konsulent hos os får du mulighed for hurtigt at tage ansvar og hjælpe med at præge vores udvikling og vores rådgivning over for vores kunder. Du kommer til at møde forskellige, spændende udfordringer, der til tider stiller krav om viden og indsigt – og nye værktøjer, der skal læres på kort tid.

__________

Der er pt. ingen ledige stillinger som konsulent i Kouno.

 

Studentermedhjælper

__________

Vi har ofte studerende ansat som studentermedhjælpere og praktikanter. Det giver en introduktion til arbejdet i konsulentbranchen og en mulighed for at få praktisk erfaring som supplement til uddannelsen.

Vi ansætter dygtige og ambitiøse studerende, fx fra økonomiske og samfundsfaglige studieretninger. Arbejdsopgaverne er alsidige og udfordrende, og de tilpasses dit erfaringsgrundlag. Opgaverne varierer fra dataindsamling og databehandling til analyser og deltagelse i forskellige projekter, hvor du assisterer konsulenterne i Kouno. Via dine opgaver får du mulighed for at afprøve forskellige områder af konsulentfaget fra analyse til præsentation og formidling.

__________

Der er pt. ingen ledige stillinger som studentermedhjælper i Kouno.

Praktikanter

__________

Vi tilbyder, at studerende kan blive praktikanter i Kouno. Som praktikant får du mulighed for at prøve kræfter med arbejdet som konsulent i en periode på op til 6 måneder ad gangen.

Vi ansætter dygtige og ambitiøse studerende, fx fra økonomiske og samfundsfaglige studieretninger. Praktikantforløbet er bygget op omkring

Arbejdsopgaverne er alsidige og udfordrende, og de tilpasses dit erfaringsgrundlag. Opgaverne varierer fra dataindsamling og databehandling til analyser og deltagelse i forskellige projekter, hvor du assisterer konsulenterne i Kouno. Via dine opgaver får du mulighed for at afprøve forskellige områder af konsulentfaget fra analyse til præsentation og formidling.

__________

Der er pt. ingen ledige stillinger som praktikant i Kouno.