OM KOUNO

HVEM ER VI?

_______________

Kouno hjælper med strategi, optimering og forandring. Kouno er etableret i december 2016 og består i dag af 6 konsulenter. Kouno arbejder primært med selskaber inden for forsynings-, almen bolig- og transportsektoren samt kommunerne. Kouno har indsigt i regulering, mål og opgaver, og kender udfordringer til bunds og kan i kraft af sektorindsigt bidrage til at få opstillet de rigtige mål og hjælpe selskaber til at få realiseret gevinster.

HVAD KAN VI?

_______________

Vi hjælper selskaber med at få styr på forretningsstrategien, optimere arbejdsgange, beslutningsgrundlag og drift af selskabet. Vi skaber vedvarende forandring, så vores kunder bliver klædt på til at håndtere fremtidens krav. Vi er specialister i rådgivning inden for sektorer i fokus med kompetencer inden for strategisk forståelse, økonomi, analyse samt organisation og forandring, Vil I skabe positiv forandring i jeres virksomheder, kan vi hjælpe jer.

VORES VISION

_______________

Kouno har en vision om at være førende rådgiver inden for sektorerne i fokus. Kounos vision er at være den foretrukne konsulent, når vores kunder skal skabe sammenhæng mellem regulering, mål, økonomi og mennesker.

Vi vil gøre det let at være kunde hos os med transparent og ærlig rådgivning. Vi vil levere høj kvalitet, der lever op til forventningerne om vores rådgivning.

SAMMENHÆNG. RESULTATER.

_______________

Kouno kommer af det latinske Couno og betyder bl.a. at forbinde og at konsolidere. Netop det, som Kouno bidrager med – sammenhæng på tværs af fagligheder, på tværs af sektorer og mellem forskellige løsninger.

Når løsninger bliver gennemtænkt fra design til implementering, med afdækning af forskellige faglige vinkler og løsningsmuligheder, så alle tænkelige synergier tænkes ind i løsningerne.

Læs os at kende!

Kouno er etableret i 2016. Kouno bringer mangeårig erfaring med management rådgivning om strategi, optimering og forandring med sig ind i projekterne.

VORES KONSULENTER

Kounos konsulenter har erfaring med vores kunders rammer, opgaver og udfordringer.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om udfordringer, løsninger og samarbejde.

Peter Hartwig

Grundlægger og konsulent

Peter har en omfattende indsigt i bl.a. forsyningssektoren og de udfordringer, som sektoren står over for, kombineret med ekspertise inden for strategisk rådgivning, optimering og forandring.

Peter har 13 års erfaring som konsulent. Efter 8 år som konsulent i Deloitte har Peter arbejdet med rådgivning af forsyningssektoren, først i konsulentfirmaet SPERA – som Peter startede i 2011 – og sidenhen i Kouno, som Peter startede i 2016.

KONTAKT

T: 21 96 21 44
M: phartwig@kouno.dk

Jens Lyhne Højberg

Konsulent

Jens har indgående kendskab til politiske aspekter og regulering, der gælder inden for bl.a. forsynings- og transportsektoren. Jens har arbejdet med projekter i krydsfeltet mellem strategi, forretningsmæssige behov, og hvordan disse kan omsættes til realiserbare indsatser.

Jens har også erfaring fra projekter inden for asset management og it og har været med til innovative og nyskabende projekter, der hjælper vores kunder til at tænke og styre deres selskaber effektivt.

KONTAKT

T: 21 96 21 45
M: jhoejberg@kouno.dk

Laurence Vedelsdal

Konsulent

Laurence har en baggrund som cand. merc. med speciale inden for rådgivning og økonomi. Laurence har erfaring med statistiske modeller, håndtering af store mængder af data, analyse samt kobling af teoretisk og praktisk viden om økonomi.

Laurence har bl.a. arbejdet med analyser af uvedkommende vand samt økonomisk regulering og benchmarking af forsyningssektoren.

KONTAKT

T: 41 57 91 08
M: lvedelsdal@kouno.dk

Lauritz Hørby

Konsulent

Lauritz er uddannet cand.merc. med speciale i International Economic Consulting på Aarhus universitet.

Lauritz har erfaring med økonomiske modeller og business cases og har bl.a. arbejdet med business cases omkring strukturplanlægning inden for vand- og spildevandssektoren, foruden strategiske analyser af SMV’er.

KONTAKT

T: 28 59 56 80
M: lhoerby@kouno.dk

Tyge Helms Skov

Konsulent

Tyge har en baggrund som cand.oecon. inden for jordbrugsøkonomi og har tidligere arbejdet hos PWC og forsyningssekretariatet.

Tyge har stor indsigt i forsyningssektoren og den økonomiske regulering, som flere sektorer er underlagt. Han er altid klar, til at hjælpe selskaber, med at optimere deres økonomiske rammer.

KONTAKT

T: 29 27 66 78

M: thskov@kouno.dk

Benjamin Andersen

Studentermedhjælper

Benjamin er cand. merc. studerende og er i gang med at færdiggøre sin kandidatuddannelse inden for International Economic Consulting på Aarhus Universitet.

Benjamin har kendskab til dataanalyser og statistiske modeller og arbejder bl.a. med prognosemodeller for prisudvikling i priser inden for el-området dataanalyser i forsyningssektoren.

KONTAKT

T:  28 78 61 22

M: bandersen@kouno.dk

Mikkel Thejl

Juniorkonsulent

Mikkel er cand.merc. studererende og er i gang med at færdiggøre sin kandidatuddannelse inden for International Economic Consulting på Aarhus Universitet.

Mikkel har b.la arbejdet projekt-effektivisering, strømlining af data-indberetninger, benchmarking og uvedkommende vand.

KONTAKT

T:  40 10 34 28

M: mthejl@kouno.dk

Mads Greve Sørensen

Juniorkonsulent

Mads er cand.merc. studerende og er i gang med at færdiggøre sin kandidatuddannelsen inden for International Economic Consulting på Aarhus Universitet.

Mads har bl.a arbejdet med økonomisk regulering af vand-forsyninger i form af benchmarking og omkostningsanalyser.

KONTAKT

T:  22 87 83 03

M: msoerensen@kouno.dk

Esben North Larsen

Juniorkonsulent

Esben er cand.merc. studererende og er i gang med at færdiggøre sin kandidatuddannelse inden for International Economic Consulting på Aarhus Universitet.

Esben har fået en god indsigt i forsyningssektoren og har bl.a. arbejdet med projekter vedr. uvedkommende vand.

KONTAKT

T:  30 22 80 87

M: elarsen@kouno.dk

Jakob Hvam Madsen

Juniorkonsulent

Jakob er cand.ling.merc. studerende og er i gang med at færdiggøre sin kandidatuddannelse inden for Corporate Communication.

Jakob har bl.a. arbejdet med præsentation af leverancer, udarbejdelse af ny hjemmeside og generel markedsføring af Kouno.

 

KONTAKT

T:  61 76 58 89

M: jmadsen@kouno.dk

Victor Kristensen

Studentermedhjælper

Victor er i gang med en diplomingeniøruddannelse i software teknologi ved Aarhus Universitet.

Victor har erfaring med kodning, programmeringssprog og databaser, og arbejder med dataanalyser og modeller inden for forsyningssektoren.

KONTAKT

T: 61 79 22 77
M: vkristensen@kouno.dk

SEKTORER

Læs mere om, hvilke sektorer vi arbejder med.

FORSYNINGSSEKTOREN

VARMESEKTOREN

Vi rådgiver varmeselskaber på tværs af varmesektoren – store som små – og har bl.a. lavet projekter vedr. at opstille KPI’er og hjælpe til at forstå økonomisk regulering, strategisk retning og implementering.

AFFALD

Vi rådgiver affaldsselskaber på tværs af kommunale enheder til udskilte selskaber. Vores aktiviteter dækker bl.a. hjælp til strategi, analyser af de bedste affaldsløsninger fra affaldsplanlægning, indsamling af affald og vurdering af, hvilke fraktioner der skal indsamles til organisationsudvikling og it-understøttelse af affaldsselskaberne.

VAND

Inden for vandsektoren spiller høj forsyningssikkerhed og hygiejne en stor rolle. I kombination med krav om effektivisering til hele vandsektoren stiller det store krav til vandselskaberne. Vi har hjulpet selskaber med opgaver vedr. benchmarking og identifikation af indsatsområder til forståelse for økonomisk regulering og handlemuligheder i forlængelse af det pres, som regulering skaber.

SPILDEVAND

Spildevandssektoren er, som vandsektoren, underlagt økonomisk regulering. Vi hjælper spildevandsselskaber fra strategi til resultat – med opgaver lige fra at opstille strategiske mål til at understøtte selskabet via bedre beslutningsstøtte, når budgetter skal fastlægges. Her fylder håndtering af anlæg og investeringer meget. Beslutningsværktøjer dækker fx over asset management, analyser af uvedkommende vand, estimering af fysisk indeks og ledningsrenovering.

ELSEKTOREN

Elsektoren var den første del af forsyningssektoren, der blev underlagt økonomisk regulering. Selskaberne står derfor – som også kendt fra vand- og spildevandssektoren – over for effektiviseringskrav, der tvinger selskaberne til at overveje, hvad de afholder omkostninger til, og hvordan de opnår effektiviseringer.

KOMMUNAL FORSYNING

De danske kommuner besidder flere roller ift. forsyningssektoren, fra kom-munale forsyninger til ejerskab og myndighedsansvar over for udskilte forsyn-ingsselskaber. Vores aktiviteter dækker bl.a. over hjælp til at opnå et godt samarbejde mellem ejer, myndighed og selskaber. Der kan være modsatret-tede interesser imellem de enkelte parter, der kan gøre det svært at opnå de bedste løsninger. Vi har hjulpet med strategisk rådgivning af kommuner som myndighed og ejer, hvor forståelse for regulering og selskabers økonomi var afgørende for at opnå det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde.

EJENDOMME OG BOLIG

ALMENE BOLIGSELSKABER

Den almene boligsektor er underlagt mange krav og regler, og boligselskaber-ne er for nyligt blevet pålagt krav om effektivisering, som en del af de gæld-ende regler for området. Vores aktiviteter dækker bl.a. analyser af udviklingen i sektoren med fokus på, hvilke selskaber der klarer sig bedst samt hvad der karakteriserer disse selskaber.

PRIVAT ADMINISTRATION

Mange almene boligselskaber anvender private administrationsselskaber til at assistere med håndtering af opgaver vedr. drift af boligselskaberne. Kouno

KOMMUNERNE

TEKNIK OG MILJØ

Teknik og miljø- afdelinger har ofte ansvaret for kommunernes anlægstunge områder – forsyning, bygninger, mv. Det kræver blik for styring af anlæg, in-vesteringer og prioriteringer for at opnå mest værdi ud af kommunernes an-lægsaktiver. Vores aktiviteter dækker analyser af bygningsdrift, effektivisering og asset management med blik for at få mest værdi ud af anlæggene.

KARRIERE

En karriere hos Kouno er en karriere i udvikling. Som konsulent i Kouno garanterer vi, at dine kompetencer kommer i spil og, at du bliver udfordret. Hos os, bliver du en del af et fagligt stærkt miljø, hvor du vil komme til, at arbejde med forskellige spændende  projekter. Vi har en organisk kultur, hvor både det faglige og sociale får liv og, hvor alle har mulighed for at excellere og komme med nye input som kan lede til værdiskabende løsninger for vores kunder.

 

Vi modtager gerne din ansøgning, uanset om du er studerende, nyuddannet eller harerfaring. Hvis du er studerende, kan du starte hos os som praktikant eller studenter-medhjælper.

 

 

Er Kouno noget for dig?

Hvis du er interesseret i en karriere hos os, er du velkommen til at søge vores aktuelle stillinger eller sende os en uopfordret ansøgning

JOBS

__________

Konsulenter

__________

Kouno er et ungt konsulentfirma i vækst og udvikling. Hvis du gerne vil være en del af vores team, kommer du ind i et stærkt fagligt miljø, hvor ambitionerne er høje  – både når det gælder kvaliteten af vores arbejde, ønsker til effekten af vores løsninger og udviklingen af firmaet.

Som konsulent i Kouno får du mulighed for at arbejde med projekter inden for strategi, optimering og forandring i forsyningssektoren. Projekterne varierer, og det gør opgaverne også: Ét projekt vedrører dataindsamling og analysere af store mængder økonomidata, mens det næste bygger på kvalitative interviews om forretningsmodeller og opgaver. Hverdagen er omskiftelig i et højt tempo ofte centreret omkring 2-3 projekter ad gangen, hvor opgaverne afsluttes og formidles i et til tider højt tempo.

Som konsulent hos os får du mulighed for hurtigt at tage ansvar og hjælpe med at præge vores udvikling og vores rådgivning over for vores kunder. Du kommer til at møde forskellige, spændende udfordringer, der til tider stiller krav om viden og indsigt – og nye værktøjer, der skal læres på kort tid.

__________

Der er pt. ingen ledige stillinger som konsulent i Kouno.

Studentermedhjælper

__________

Vi har ofte studerende ansat som studentermedhjælpere og praktikanter. Det giver en introduktion til arbejdet i konsulentbranchen og en mulighed for at få praktisk erfaring som supplement til uddannelsen.

Vi ansætter dygtige og ambitiøse studerende, fx fra økonomiske og samfundsfaglige studieretninger. Arbejdsopgaverne er alsidige og udfordrende, og de tilpasses dit erfaringsgrundlag. Opgaverne varierer fra dataindsamling og databehandling til analyser og deltagelse i forskellige projekter, hvor du assisterer konsulenterne i Kouno. Via dine opgaver får du mulighed for at afprøve forskellige områder af konsulentfaget fra analyse til præsentation og formidling.

__________

Der er pt. ingen ledige stillinger som studentermedhjælper i Kouno.

Praktikanter

__________

Vi tilbyder, at studerende kan blive praktikanter i Kouno. Som praktikant får du mulighed for at prøve kræfter med arbejdet som konsulent i en periode på op til 6 måneder ad gangen.

Vi ansætter dygtige og ambitiøse studerende, fx fra økonomiske og samfundsfaglige studieretninger.

Arbejdsopgaverne er alsidige og udfordrende, og de tilpasses dit erfaringsgrundlag. Opgaverne varierer fra dataindsamling og databehandling til analyser og deltagelse i forskellige projekter, hvor du assisterer konsulenterne i Kouno. Via dine opgaver får du mulighed for at afprøve forskellige områder af konsulentfaget fra analyse til præsentation og formidling.

__________

Der er pt. ingen ledige stillinger som praktikant i Kouno.