Om os

Kouno er etableret december 2016. Kouno bringer mangeårig erfaring med management rådgivning om strategi, processer og it i forsyningssektoren med sig ind i projekterne.

Konsulenter

bjarke

Bjarke Ahm

Analytiker

Bjarke har afsluttet sin BA i økonomi og er i gang med at færdiggøre sin kandidatuddannelse i økonomi på Aarhus Universitet.

 

Bjarke har indgående teoretisk og praktisk viden om økonomisk og analytisk metode. Bjarke har bl.a. arbejdet med fordelingspolitik, investeringer og nøgletalsanalyser inden for spildevand.

 

Telefon: +45 29 72 90 07

E-mail: bahm@kouno.dk

Dajana Bojanic, Konsulent, Kouno

Dajana Bojanic

Konsulent

Dajana har erfaring som konsulent inden for forsyningssektoren med særligt fokus på spildevand, varme og affald. Dajana har blandt andet arbejdet med økonomiske analyser, benchmarking af selskaber samt dataanalyse som led i optimering af forsyningsselskabers drift. Dajana har herudover arbejdet med processer for projektstyring og kontraktopfølgning ved store anlægsprojekter.

 

Dajana har derigennem opnået bred indsigt i blandt andet regulering og benchmarkingmodeller. Derudover har Dajana opnået indgående kendskab til selskabernes produktionsstruktur og udfordringer i forbindelse med etablering og den daglige drift af anlægsaktiver.

Telefon: + 45 93 30 21 47

E-mail: dbojanic@kouno.dk

konsulent i Kouno, Jens Højberg

Jens Højberg

Konsulent

Jens har godt 2 års erfaring som konsulent. Jens har især arbejdet med projekter i krydsfeltet mellem forsyningsselskabernes strategi, forretningsmæssige behov, deres processer og deres IT-understøttelse.

 

 

Jens har derigennem opnået bred indsigt i forsyningsselskabernes kunde-, salgs- og afregningsprocesser inden for såvel fjernvarme som vand og spildevand. Jens har også opnået indsigt i anskaffelse af IT-systemer, bl.a. anskaffelse og implementering af forskellige afregningssystemer til fjernvarme og spildevand samt systemer til vedligehold af anlæg.

Tlf. +45 21 96 21 45

E-mail: jhoejberg@kouno.dk

Nanna Nielsen, Konsulent i Kouno

Nanna Nielsen

Konsulent

Nanna har 4 års erfaring som konsulent i forsyningssektoren med fokus på fjernvarme, affald, spildevand og vand. Nanna har på den baggrund opnået indgående kendskab til sektorens særlige udfordringer, og hvordan disse kan håndteres.

 

Nannas fokus er især på regulering af sektoren, økonomiske analyser og design af strategi herunder implementering i praksis. Nanna har derudover arbejdet med design og optimering af arbejdsprocesser, udarbejdelse af business cases ifm. strukturanalyser samt anskaffelse og implementering af afregningssystemer.

 

Tlf. +45 81 72 72 48

E-mail: nnielsen@kouno.dk

Hjemmeside - Peter 2 - 800 x 531

Peter Hartwig

Konsulent

Peter har 13 års erfaring som konsulent. Efter 8 år som konsulent i Deloitte har Peter i 2011 etableret konsulentfirmaet SPERA. Peter har i 2016 – efter 5 år med en årlig vækst på knap 40 pct. – afhændet SPERA og i stedet etableret Kouno.

 

Peter arbejder især med projekter inden for strategi og styring i forsyningsselskaber. Peter har dyb viden inden for regulering, økonomiske analyser og design af strategier og udmøntning i praksis. Peter har derudover arbejdet indgående med optimering af processer og organisation – også som afsæt for it-anskaffelser.

Telefon: + 45 21 96 21 44

E-mail: phartwig@kouno.dk

Stephanie

Stephanie Kristiansen

Konsulent

Stephanie har erfaring med komplekse strategi- og forandringsprojekter, hvor strategi og processer møder IT. Blandt andet har Stephanie arbejdet med reimplementering af afregnings- og administrationssystemer med fokus på især leverandørstyring og test management.

 

Derudover har Stephanie erfaring med at udarbejde scenarier for afregning over for fjernvarmekunder. Inden for affaldsområdet har Stephanie blandt andet erfaring med optimering af procesdesign og kompetencekortlægning. Desuden har Stephanie arbejdet med asset management inden for spildevandsområdet.

Tlf. +45 21 96 21 46

E-mail: skristiansen@kouno.dk

 

Kouno: Om navnet

Navnet Kouno kommer af det latinske Couno, der blandt andet betyder at forbinde og at konsolidere.

 

Det at forbinde – at skabe sammenhæng – og at konsolidere vil fylde i forsyningssektoren de kommende, mange år. De vil blive præget af udbredelsen af reguleringsmodeller og effektiviseringer, klimaudfordringer, grøn omstilling og konsolideringer med – formentlig – færre selskaber.

 

Det gør det også for Kouno, der bidrager til sammenhæng gennem arbejdet med strategi – regulering og økonomi – samt processer og it. Kouno arbejder på sammenhæng i løsninger: Det sikrer, at løsninger er gennemtænkt fra design til implementering; og at forskellige faglige vinkler er dækket af. Det sikrer, at løsninger er teknisk mulige og økonomisk attraktive.