Kounos persondataforordning – GDPR

DATABESKYTTELSESPOLITIK

Her kan du læse om, hvordan Kouno sikrer, at kunders, samarbejdspartneres og ansøgeres persondata beskyttes i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

 

Kunder og samarbejdspartnere

  • Vi overholder gældende regler om beskyttelse af persondata. Vi behandler kun persondata ifm. projekter og markedsføring til det aftalte formål i aftalte periode.
  • Vi har registreret navn, titel, telefonnummer og email-adresse på kontaktpersoner hos kunder og samarbejdspartnere ganske simpelt for at kunne komme i kontakt med kunder og samarbejdspartnere ifm. projekter
  • I alle samarbejder, hvor der indgår behandling af persondata ifm. rådgivningsydelser, sikrer vi, at vi får indgået en databehandleraftale. På den måde har vi klarhed over dataansvaret og beskytter persondata tilstrækkeligt.
  • Som registreret part har du en række rettigheder. Du kan til enhver tid kontakte os på phartwig@kouno.dk for at få oplyst, hvilke persondata vi har registreret om dig, få berigtiget eller ajourført registrerede data, og/eller få begrænset vores behandling af dine data, få udleveret dine data (dataportabilitet) og/eller slettet dine data.

Ansøgere ifm. rekruttering

  • Vi overholder gældende regler om beskyttelse af persondata ifm. rekruttering og beholder kun din ansøgning (inkl. bilag), så længe den er relevant.
  • Hvis vi ønsker at beholde din ansøgning efter endt rekrutteringsrunde, indhenter vi dit samtykke og opbevarer maksimalt din ansøgning i seks måneder.
  • Du kan til enhver tid kontakte os på phartwig@kouno.dk for at få slettet dine data. Vi gemmer din ansøgning på en måde, hvor vi sikrer, at kun relevante medarbejdere ifm. rekrutteringen får adgang til din ansøgning.
  • Bliver du ansat, gemmes din ansøgning i din personalemappe, som det udelukkende er vores indehaver, der har adgang til.

 

Dataansvarlig er Kouno, Hermodsvej 18, 8230 Aabyhøj, CVR-nr. 38 23 40 48. Databeskyttelsespolitikken er opdateret d. 22. maj 2018.