NY REGULERING

Reguleringen af forsyningssektoren ændrer sig. Først blev el-, vand- og spildevandsselskaber underlagt økonomisk regulering, og nu bliver fjernvarmesektoren også underlagt økonomisk regulering.

 

Ny økonomisk regulering betyder, at fjernvarmeselskabernes rammer ændrer sig markant. Selskaberne får nye økonomiske rammer der bestemmer, hvor mange indtægter selskaber må opkræve, og disse rammer reduceres løbende med krav om effektivisering.

 

Kouno har udarbejdet en række vejledninger, der kan hjælpe fjernvarmeselskaber til at forstå, hvad ny økonomisk regulering er, hvordan modellen fungerer, samt hvad det betyder for selskaberne. Disse vejledninger er tilgængelige herunder.

Hvorfor ny regulering?

Hvorfor ny økonomisk regulering? Læs her en kort beskrivelse af formålet med indføring af økonomisk regulering i fjernvarmesektoren.

Hvordan fungerer ny regulering?

Hvordan fungerer ny regulering? Læs her en kort beskrivelse af, hvordan modellen er bygget op og hvilke mekanismer der indgår i modellen. 

Hvornår påbegyndes ny regulering?

Hvornår påbegyndes ny regulering? Se et overblik over milepæle og vigtige datoer vedr. ny økonomisk regulering her. 

Kouno har oprettet en LinkedIn gruppe . Gruppen skal hjælpe fjernvarmeværker og -selskaber godt på plads med den nye, økonomiske regulering. Gruppen skal derfor samle og give overblik over viden, samle spørgsmål og svar samt pege på opmærksomhedspunkter og opgaver forude.

 

 

NY LOVGIVNING OG NYE OPGAVER

Regeringen har fremlagt og godkendt første lov vedr. økonomisk regulering af fjernvarmesektoren. I takt med, at lovgivning og nye bekendtgørelser vedtages, kommer fjernvarmeselskaberne til at stå overfor en række nye opgaver, der skal håndteres dels i forbindelse med implementering af reguleringen og dels i forbindelse med løbende driftsopgaver.

 

Indkøring af ny regulering

Der er på nuværende tidspunkt godkendt det første lovforslag, L93 Lov om ændring af lov om varmeforsyningsloven. Dette lovforslag blev af Folketinget vedtaget d. 20. december 2017. Det betyder, at loven pr. 1. januar er trådt i kraft. Med lovgivningen følger en række nye opgaver, som selskaber vil skulle forholde sig til.

 

Første lov vedtaget – læs mere her.
1. Anvendelse af ny standardkontoplan og regler om regnskabsføring og budgettering (§20).
2. Regnskabsåret skal omlægges, så det følger kalenderåret.
3. Fastsættelse af regler om, at alle selskaber skal udfylde et pris- og levetidskatalog (POLKA).

Hvis L93 bliver vedtaget vil alle fjernvarmeselskaber, der indgår i økonomisk regulering, skulle forholde sig til disse opgaver.

 

 

TILGÆNGELIGE DOKUMENTER

Herunder fremgår links til relevante dokumenter vedr. ny økonomisk regulering for fjernvarmesektoren:

Lovmæssige dokumenter

 

 

Dokumenter vedr. ny regulering

 

August 2016

Rapport vedr. forsyningssektorens effektiviseringspotentiale

McKinsey & Company samt Struensee & Co. har i august 2016 udarbejdet en rapport om forsyningssektorens effektiviseringspotentiale, som belyser effektiviseringspotentialet, barrierer og initiativer i forsyningssektorerne el- og gasdistribution, fjernvarme, drikke- og spildevand samt affaldsforbrænding. Rapporten er udarbejdet for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Finansministeriet.

 

 

 

Oktober 2015

Rapport vedr. Moderniseret regulering i fjernvarmesektoren – Til gavn for forbrugere og virksomheder. Udarbejdet af den tværministerielle arbejdsgruppe for arbejdet vedrørende effektivitetssammenligning i fjernvarmesektoren, oktober 2015.

 

 

Juni 2014

Rapport vedr. bruttopotentialet i fjernvarmesektoren udarbejdet til Erhvers- og Vækstministeriet.