Projekter

Kouno bygger på stor erfaring med strategi, processer og IT i forsyningsselskaber.

Kouno er etableret i december 2016 og er aktuelt involveret i 10 forskellige projekter, hvor nye rammer for selskabernes strategi og effektivisering gennem bedre brug af data er gennemgående tendenser. Kouno bygger på mangeårig erfaring med projekter i feltet mellem strategi, processer og IT i forsyningsselskaber. Den erfaring er grundlaget for sammenhængende løsninger tilpasset det enkelte forsyningsselskabs behov. Nedenfor er angivet eksempler på mulige projekter.

Et projekt består af et antal faser. Det er gennemgået nedenfor, hvilke faser det kan være relevant at arbejde med.

Succeskriterier

I fase 1 får vi projektets formål, afgrænsning og succeskriterier på plads. Det er vigtigt med en fælles forståelse af, hvad selskabet skal stå med, når projektet er afsluttet. Det er grundlag for detailplanlægning af de øvrige faser og den løbende projektstyring.

Data

I fase 2 er fokus typisk at få datagrundlaget for projektet på plads. Data skal forstås bredt: Det kan fx være kvantitative driftsdata fra SRO, økonomidata fra økonomisystem eller debiteret volumen fra afregningssystemet. Det kan også være input fra ledere og medarbejdere gennem interviews. Data gennemgås og kvalitetssikres: Store udsving mellem år afklares, og uklarheder i interview undersøges nærmere, så analyser og anbefalinger hviler på et sikkert grundlag.

Anbefaling

I fase 3 er fokus typisk at opstille anbefalinger. Det kan fx være anbefaling om et bestemt investeringsscenario, om et it-system frem for et andet eller om et katalog af effektiviseringsindsatser. Grundlaget er analyse af data efterfulgt af workshops med ledere og nøglemedarbejdere, hvorigennem handlemuligheder opstilles, kvalificeres og afvises, indtil anbefalingerne er modnet tilstrækkeligt.

Implementering

I fase 4 er fokus at implementere anbefalingerne. Implementering kan spænde vidt fra endelig – måske politisk – beslutning til supplerende undersøgelser, gennemførelse af udbud osv. Implementering vil – hvis projektet fx vedrører fremtidig struktur for spildevandsrensning – ske over mange år. Selskaberne står normalt selv for implementering med støtte fra eksempelvis tekniske rådgivere. Kouno er først og fremmest involveret, når implementeringen omfatter it-systemer. Kouno bidrager da med fx projektledelse og indgår i arbejdet med eksempelvis fremtidige processer, træning og leverandørstyring.

Kouno er ny, men bygger på mangeårig erfaring fra en lang række projekter. Nedenfor er vist nogle af de kunder, konsulenterne har arbejdet med.