REFERENCER

 

”God forventningsafstemning, overskuelig afrapportering”

Robert Schmidt, Chef for Plan og Projekt i Vejle Spildevand

”Helt igennem en troværdig og professionel samarbejdspartner, med en forbløffende evne til at løse komplekse sammenhænge”

Michael Sønder Jensen, Produktionschef i Vandmiljø Randers

”Kouno sætter barren højt i rollen som betroet rådgiver”

Søren Korsholm, Leder af Borger og Erhverv i Holbæk Kommune

2018

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Beregning af estimeret fysisk indeks.

UVEDKOMMENDE VAND

Opsætning af en dynamisk rapport, der viser uvedkommende vand for Vejen Forsyning.

BENCHMARKING OG INDBERETNING

Benchmarking med fokus på identifikation af potentialer samt afdækning af mulighed for dispensation i regulering.

HOT SPOT ANALYSE

Gennemgang af nøgletal for Køge Vand med fokus på identifikation af potentialer.

RAPPORTERING

Input til opsætning af bestyrelsesrapport samt rapporter vedr. projektstyring og -opfølgning.

UVEDKOMMENDE VAND

Opsætning af en dynamisk rapport, der viser uvedkommende vand for Ikast-Brande spildevand.

UVEDKOMMENDE VAND

Analyse og opsætning af dynamisk rapport, der viser uvedkommende vand for Odsherred forsyning

OPTIMERING AF INVESTERINGER

Udarbejdelse og implementering af værktøj, som understøtter langsigtede investerings-beslutninger

BUSINESS CASE

Udarbejdelse af business case vedr. etablering af kold fjernvarme, med fokus på omkostninger.

2017

INDSATSPLAN 2019-2023

Opstille og analysere, hvilken fremtidig struktur for GEV der var mest fordelagtig ud fra økonomiske og samfundsmæssige vurderinger.

FRA OPEX TIL TOTEX

Implementering af asset management og dynamiske dataanalyser med fokus på at skabe forankring og forandring igennem værktøjs- og beslutningstræning.

FRA DATA TIL VÆRDI

Vandmiljø Randers og Hedensted Spildevand har i fællesskab gennemført projektet fra data til værdi vedr. design og idriftsættelse af asset management-analyser og driftsrapporter.

FRA DATA TIL VÆRDI

Vandmiljø Randers og Hedensted Spildevand har i fællesskab gennemført projektet fra data til værdi vedr. design og idriftsættelse af asset management-analyser og driftsrapporter.

FORRETNINGSANALYSE - KPI & NØGLETAL

Opstilling af nøgletal og KPI’er til optimering af driften ud fra tilgængelig data i AffaldVarme Aarhus’ database.

INVESTERINGER OG VIGTIGE NØGLETAL

Udarbejdelse af en investeringsprognose og rapportering af resultater som input til strukturplan samt analyse af Vestforsynings nøgletal for vand og spildevand.

NY REGULERING - HVAD & HVORFOR

Analyse af AquaDjurs placering som frontselskab og de primære årsager til deres placering i reguleringsmodellens benchmarking.

 

INVESTERINGSPROGNOSE

Udarbejdelse af en investeringsprognose for Thisted Vands ledningsnet ud fra bl.a. levetid, genanskaffelsespriser og data fra selskabet.

NY REGULERING - HVAD OG HVORFOR

Analyse af den nye TOTEX-regulering og Ikast-Brande Spildevands placering i den nye reguleringsmodel med fokus på mulige håndtag for optimering i reguleringsmodellen.

INTRO TIL BESTYRELSE - ØKONOMISK REGULERING

Introduktion af ny TOTEX-regulering til kommende bestyrelse med fokus på konsekvenserne ved den nye reguleringsmodel for Odsherred Forsyning.

STRATEGISK STYRKEPOSITION

Analyse af GribVand Spildevand med fokus på selskabets muligheder i lyset af ny TOTEX-regulering og deres sammensætning af anlæg og bl.a. sommerhuse som en udfordring.

VURDERING AF ANALYSER

Gennemgang, kvalitetssikring og forklaring af en udarbejdet analyser vedr. investeringsmuligheder for Fors og facilitering af et forløb vedr. kommunikation og fælles forståelse for fremtidige muligheder for kommunen og selskabet.

 

IOT - BILLIGE OG SMARTE MÅLINGER

Deltagelse i et F&U støttet fondsprojekt omkring test af billige og smarte IoT-målere til brug for at indsamle ny viden og omsætte denne viden til konkrete indsatser for optimering.

INVESTERINGSPLANLÆGNING

Gennemgang af Vejle Spildevands investeringsplanlægning med fokus på, hvorvidt planlægningen er sket ud fra et fornuftigt grundlag ift., hvilke investeringer der er prioriteret i planen.

TILBAGEBETALING

AffaldVarme Aarhus vandt en sag vedr. ulovligt opkrævede skattemidler, som skulle tilbagebetales til kunderne. Kouno analyserede scenarier for tilbagebetaling og omkostninger forbundet med scenarierne.