Stigende effektiviseringskrav på spildevandsområdet

Der er kommet nye resultater for benchmarking af vand- og spildevandsselskaber. Læs her, hvordan udviklingen har været fra 1. til 2. TOTEX-benchmarking.

Graf-1-Effektiviseringskrav-på-spildevandsområdet

Det individuelle effektiviseringskrav for spildevandsselskaber udgør i 2018 56 mio. kr. svarende til 550.000 kr. pr. selskab. I 2017 var kravet 40 mio. kr. Kravet er dermed steget med 39 %. I gennemsnit skal hvert selskab effektivisere 155.000 kr. mere.

 

Graf-2-Gennemsnitligt-individuelt-krav-vf

Det gennemsnitlige individuelle effektiviseringskrav er fra 2017 til 2018 steget 0,16 procentpoint. Det generelle effektiviseringskrav til investeringer er for alle selskaber fra 2017 til 2018 steget 0,86 procentpoint.

Graf-3-Samlet-økonomisk-ramme

Den samlede økonomiske ramme er faldet fra 8,7 mia. kr. i 2016 til 8,6 mia. kr. i 2017. Det er en reduktion på 82,6 mio. kr., hvilket er mere end det individuelle krav på 40 mio. kr. Det skyldes, at selskaberne også får udmeldt generelle krav.