Business intelligence om uvedkommende vand

Der var på DANVA’s årsmøde stor interesse for Kounos business intelligence om uvedkommende vand.

Dynamisk rapportering på realtidsdata

Den muliggør dynamisk rapportering på realtidsdata om bl.a. flow og nedbør. Rapporteringen  skaber klarhed over, hvilke oplande der har meget uvedkommende vand, og om kilden er nedbør eller indsivning.  Det gør det muligt for selskaber at målrette indsatsen meget præcist. Det gør, at selskaberne kan reducere investeringer: Stammer uvedkommende vand i et opland fra indsivning, kan strømpeforing være en billigere og mere effektiv løsning. Realtidsrapportering gør, at selskaber løbende kan følge, om indsatserne har haft den ønskede effekt – og eksempelvis finde fejlkoblinger.

Samarbejde med spildevandsselskab

Rapporten er udarbejdet i et tæt samarbejde med bl.a. Favrskov Forsyning og med OBISS. Rapporten er specificeret med hensyn til datakilder, data og beregninger, hvor især gennemgang og klargøring af data kræver omhu. Rapporten er bygget i Business Intelligence værktøjet Yellowfin, der leveres med online BI-løsningen OBISS.

Kontakt os gerne for deling af erfaringer og helt uforpligtende dialog om resultater samt forudsætninger for dynamisk rapportering om uvedkommende vand. Vi kommer gerne forbi og præsenterer analyse og dashboard.

Læs mere her:

Uvedkommende vand