Langtidsprognose på investeringer

Store anlægsaktiver kræver store reinvesteringer

Hvorfor

Investeringer i forsyningssektoren

Mange spildevandsselskaber står over for store investeringer pga. udvidelse af ledningsnettet i 1960-1970’erne. Det betyder ofte fremrykkelse af investeringer, hvilket resulterer i:

  • Straksafskrivninger der stiller selskaberne dårligere i ny totaløkonomisk regulering.
  • Et fremrykket likviditetsbehov ifm. investeringer.
  • Omkostninger til at udskifte anlæg igen i perioden.

Hvordan

Ud fra selskabers historiske investeringer, anlægsaktivers levetid og genanskaffelsespriser kan Kouno beregne en prognose for fremtidige investeringer i anlæg.

 

 

 

Læringspunkter

Investeringer og økonomisk regulering og rammerPrognosen resulterer bl.a. i følgende:

  • Identificer og imødegå investeringspukler, da prognose kan vise, at et selskab i perioder skal øge investeringer markant hvert år.
  • Optimer anlægs levetid, idet en reduktion i levetiden fra 75 til 65 år resulterer i straksafskrivninger svarende til 13 %.
  • Optimer likviditetsstyring ift. investeringer og evt. udsving i investeringsniveau. For tidlige udskiftning af anlæg er forbundet med markante omkostninger.
  • Overvej finansieringsmuligheder – takst, låntagning eller opsparing.

 

Hvor store investeringer – og hvornår…

Download indhold om langtidsinvesteringsprognose her:

Investeringsprognose