Separeringers effekt på omkostninger

Sammenhæng mellem separering af regn- og spildevand og omkostninger

 

Kouno har undersøgt sammenhæng mellem separering af regn- og spildevand og omkostninger. Grundlaget er den seneste resultatorienterede benchmarking.

Kounos analyse viser, at investeringsomkostningerne – som ventet – stiger, når andel af separering stiger. Analysen viser til gengæld også, at driftsomkostningerne tilsyneladende stiger, når andel af separering stiger.

Det er modsat forventningen, når vi ser på driftsomkostninger i forhold til debiteret vandmængde. Separering reducerer uvedkommende vand og dermed volumen. Separering bør derfor også reducere omkostninger til transport og rens.

Analysen peger på, at selskaberne kan have et potentiale i prioritere den rette indsats kombineret med et fokus på realisering af de ventede gevinster. Separat? Måske ik’ så smart.

Analysen kan hentes her:

Analyse – Separat? Måske ik’ så smart

Metoden er beskrevet her:

Metodenotat – Separatkloakering