Prognose - Fremtidige investeringer 2017

Styr på de kommende investeringer?

LANGTIDSPROGNOSE PÅ INVESTERINGER

Store anlægsaktiver kræver store reinvesteringer

HVORFOR

Mange spildevandsselskaber står overfor store investeringer pga. udvidelse af ledningsnettet i 1960-1970’erne. Det betyder ofte fremrykkelse af investeringer, hvilket resulterer i:

Straksafskrivninger der stiller selskaberne dårligere i ny totaløkonomisk regulering.

Et fremrykket likviditetsbehov ifm. investeringer.

Omkostninger til at udskifte anlæg igen i perioden.

HVORDAN

Ud fra selskabers historiske investeringer, anlægsaktivers levetid og genanskaffelsespriser, kan Kouno beregne en prognose for fremtidige investeringer i anlæg.

 

LÆRINGSPUNKTER

Prognosen resulterer bl.a. i følgende:

Identificer og imødegå investeringspukler, da prognose kan vise, at et selskab i perioder skal øge investeringer markant hvert år.

Optimer anlægs levetid, idet en reduktion i levetiden fra 75 til 65 år resulterer i straksafskrivninger svarende til 13 %.

Optimer likviditetsstyring ift. investeringer og evt. udsving i investeringsniveau. For tidlige udskiftning af anlæg er forbundet med markante omkostninger.

Overvej finansieringsmuligheder – takst, låntagning eller opsparing.

Hvor store investeringer – og hvornår…

Download indhold omkring langtidsinvesteringsprognose her:

Jens Højberg
jhoejberg@kouno.dk
Ingen kommentarer

Skriv en kommentar