ANALYSER

Her finder du alle publikationer og analyser, som Kouno har udarbejdet.

STRATEGISK FOKUS: PERFORMANCE BENCHMARKING

Den nye vandsektorlov fra 2016 ændrer den økonomiske regulering og medfører krav til deltagelse i performancebenchmarking om miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. I 2017 er benchmarkingen frivillig, men fra i år er ordningen obligatorisk.
Benchmarking giver et grundlag for at vurdere selskaber på både økonomi og på performance. Det bliver blandt andet muligt at vurdere, hvordan performance – miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed – hænger sammen med selskabernes effektivitet. Kouno har set nærmere på den sammenhæng.

FORFATTER:

Peter Hartwig

STRATEGISK FOKUS: UDVIKLING I GÆLD

Nogle spildevandsselskaber har i de seneste år i høj grad lånefinansieret investeringsprojekter. Derved har de mange omkostninger bundet i at servicere lånene. Det begrænser selskabernes handlemuligheder, hvilket kan betyde, at selskaberne helt må aflyse projekter. Derudover indgår de finansielle omkostninger i den totaløkonomiske regulering som anlægsomkostninger og vil derfor få de individuelle og generelle krav til at stige. Denne analyse giver et indblik i spildevandsselskabernes gæld samt et overblik over, hvordan udviklingen er i sektoren.

FORFATTER:

Peter Hartwig

REGULERING: KRAV OG POTENTIALER

Vand- og spildevandsselskaber er underlagt økonomisk regulering. Denne analyse viser, hvordan udviklingen på effektiviseringskrav og økonomiske rammer har været i løbet af det første år (2017), hvor reguleringen har eksisteret.

FORFATTER:

Jens Lyhne Højberg

NY REGULERING, NYE FRONTER? (DEL 2)

DEL 2: Effektivitet og handlemuligheder

Spildevandsselskaberne står over for ny regulering. De møder den med forskellige udgangspunkter: Større eller mindre samt nyere eller ældre anlægsaktiver.
Konsulentfirmaet Kouno ser på mødet med den nye regulering, der inddrager de totale omkostninger.
Kouno ser på, hvad den nye regulering betyder for ens selskaber med hensyn til deres udgangspunkter samt deres effektivitet og handlemuligheder.

FORFATTER:

Peter Hartwig

Jens Lyhne Højberg

NY REGULERING, NYE FRONTER? (DEL 1)

DEL 1: Selskabernes udgangspunkt

Spildevandsselskaberne står over for ny regulering. De møder den med forskellige udgangspunkter: Fx større eller mindre samt nyere eller ældre anlægsaktiver.
Konsulentfirmaet Kouno ser her på mødet med den nye regulering, hvor fokus er de totale omkostninger og ikke en mindre del af omkostninger.
Kouno ser på, hvad den nye regulering betyder for ens selskaber med hensyn til deres udgangspunkt samt deres effektivitet og handlemuligheder.

FORFATTER:

Peter Hartwig

Jens Lyhne Højberg