YDELSER

Kounos ydelser

Kouno tilbyder en række ydelser, der kan hjælpe forsyningsselskaber med at løse deres aktuelle udfordringer og gøre selskaberne klar til fremtiden.

Sektorspecifikke ydelser

____________________

Kounos konsulenter har mange års erfaring med rådgivning inden for forsyningsektoren. Vi arbejder primært med forsyningsselskaber på tværs af forsyningsarter, så vores ydelser er udviklet og ilpasset, så de matcher behov og ønsker hos forsyningsselskaberne, så ydelserne skaber mest muligt værdi for vores kunder.

Vi samarbejder tæt med vores kunder og udvikler hele tiden vores  ydelser, så ydelserne hjælper selskaber med at blive klar til fremtidens krav og udfordinger.

Ansvarlig samarbejdspartner

____________________

I Kouno har vi altid en målsætning om at være en ansvarlig samarbejdspartner. Ansvarlighed er fundamentet for vores rådgivning og udgangspunktet for den tillidsrelation vi har med vores kunder.

Vores rådgivning bygger på samarbejde, dialog og involvering af vores kunder for at sikre, at vi skaber vedvarende og værdifuld forandring.

 

YDELSER

__________

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Strategi

Ny regulering, nye udfordringer? Selskabernes rammer ændrer sig, og det skal strategierne også.

Kouno kan hjælpe på flere måder. Kouno kan skabe klarhed om muligheder og trusler, gennemføre strategiforløb og støtte opfølgning.

 

Optimering

Tilpasning af omkostninger, højere serviceniveau? Selskaberne arbejder løbende med optimering.

Kouno kan hjælpe på flere måder. Kouno kan stå for benchmarkings, opstille indsatser med ledere og medarbejdere samt opstille planer for optimering.

 

Forandring

Implementering af forandringer og realisering af gevinster? Det stiller krav til selskabernes arbejdsform.

Kouno kan hjælpe. Kouno kan stå for forankring og mobilisering samt støtte op om implementeringsplanen og bidrage til projektgennemførelse.