Forandring

Har I succes med forandring i jeres organisation?

Får I afsluttet og realiseret gevinsterne af jeres projekter?

Mange virksomheder og selskaber har gennemgået forandringer, der i de seneste år har haft betydning for bl.a. organisation, kultur, tilgange og arbejdsmetoder. Selskabsudskillelse, krav til effektivisering og performance, øget fokus på digitalisering og krav om persondatabeskyttelse og ændringer i kundelandskab er eksempler på nye områder, som selskaber skal forholde sig til. Det stiller krav . Og løsningen kræver ofte fokus på forandring og forankring.

PROCESSER OG ORGANISATION

Effektiv opgaveløsning kræver overblik over roller og ansvar, og at medarbejdernes kompetencer matcher deres opgaver. Herved får I styr på organisationsdesignet. Strømlinede processer og synergier på tværs er gevinster, der fx kan realiseres via fokus på proces og organisation. 

IT OG UDVIKLING

Øget fokus på IT betyder, at selskaber får flere og mere komplicerede IT-systemer. Strategiske indkøb der sikrer, at IT-systemer understøtter opgaver og behov bliver derfor vigtigt at fokusere. Det sikrer mest mulig værdi og effekt af IT-systemer og -landskab.

FORANKRING OG FORANDRING

Den danske forsyningsssektor gennemgår stor udvikling – fra øget fokus på data, asset management og digitalisering til udfordringer med generationsskifte og behov for nye kompetencer. Det stiller krav om forandringer og forankring af opgaver i organisationerne.


Kouno


  Mail:
kouno@kouno.dk

Tlf.: 2196 2144

Kontakt Kouno