Optimering

 Har I plads i budgettet til de nødvendige investeringer?

Hvilke områder prioriterer I højest, når der ikke er råd til at lave det hele?

Mange sektorer står over for krav om øget effektivisering, performance ift. kvalitet, serviceniveau og løbende fokus på udvikling og optimering. En målrettet indsats for optimering kan hjælpe til at sikre, at selskaber har fleksibilitet ift. reguleringsmodeller, plads til investeringer og drift af selskaberne. Det kan fx tage form af benchmarking og erfaringsudveksling med fokus på områder, hvor der kan findes de største potentialer. Det kan også være fokus på styring af anlæg (asset management), der sikrer mest mulig værdi ud af anlægsaktiverne.

ASSET MANAGEMENT

Mange anlægstunge sektorer har fokus på asset manage-ment – styring af anlæg. Øgede krav til effektiv brug af an-læg betyder, at selskaber skal ændre på måden at arbejde med anlæg, så beslutninger om fx investering og vedlige-hold i højere grad bygger på systematisk data og analyse.


BENCHMARKING

Benckmarking anvendes ofte som et værktøj til at identifi-cere områder med potentialer og mulig erfaringsudveksling omkring best practise. Øget digitalisering giver adgang til meget data, der kan anvendes –  fx også som ramme for at mobilisere medarbejdere om udvikling og effektivisering.


Kouno


  Mail:
kouno@kouno.dk

Tlf.: 2196 2144

Kontakt Kouno