Strategi

Ny regulering, nye udfordringer?

Afspejler jeres strategi den seneste udvikling og nye udfordringer? Har I valgt at fokusere på de rette mål?

Når omgivelserne ændrer sig er det vigtigt, at forholde sig de nye rammer og udfordringer ændringerne kan medføre. Det gælder fx forsyningsselskaber, der står over for nye udfordringer og muligheder: Store skift i regulering, teknologiskift, større krav til selskabernes kompetencer, samarbejde og fusioner samt måske nye konkurrenter – faktorer der er med til at øge kompleksitet for selskaberne. Det samme gælder for almene boligselskaber, der også har fået introduceret regulering og krav om effektivisering, der stiller de almene boligselskaber med nye opgaver fremadrettet.

En genovervejelse af strategi og mål kan sikre de rette rammer, retning og mål for selskaberne – fx hvordan vægtning af primære opgaver opstilles. I forsyningssektoren kan det fx være en afvejning af forsyningssikkerhed, miljø og effektivitet.

INVESTERINGSPROGNOSE

Når kapitalomkostninger udgør størstedelen af de totale omkostninger er det afgørende, at kende udviklingen i investeringer, og hvilke faktorer der påvirker dem. Det skal sikre det fremtidige grundlag når det skal planlægges, hvilke investeringer der skal laves.

STRATEGI OG MÅL

Når der sker ændringer enten eksternt eller interne kan det medføre nye udfordringer og muligheder, fx skift i regulering, teknologi og samarbejde. Det er derfor nødvendigt at genoverveje strategi, og hvordan de primære opgaver vægtes og prioriteres.

 

SCENARIOANALYSE

Scenarioanalyse kvalificerer og styrker  beslutningsgrundlag, fx i forbindelse med investeringer. Det sikrer, at der tages højde for de væsentligste faktorer, overvejer usikkerheder og træffer de samlet set bedste investeringsbeslutninger inden for deres økonomiske ramme

Z

NY ØKONOMISK REGULERING

Dele af forsynings- og almene boligsektorer er underlagt økonomisk regulering, og flere sektorer er undervejs – fx er regulering af varmesektoren under udvikling. Det har konsekvenser for selskaberne, der står over for forandring i form af krav om effektivisering og rammer for deres økonomi. 

FORRETNINGSANALYSE

Forretningsanalyser med fokus på opstilling af de rette, relevante fokusområder, nøgletal og KPI’er. Dette fokus sikrer udvikling i en positiv retning og øget chancen for realisering af de mål, der opstilles i strategien og resten af organisationen. 

Kouno


Mail:
kouno@kouno.dk

Tlf.: 21 96 21 44

Kontakt Kouno