Klarhed om systemer

Overblik over systemlandskab tydeliggør overlap og mangler og er grundsten for videre digitalisering, herunder etablering af systemer, konsolidering mv. 

Overblik over økonomi

Kortlægning af omkostninger kan pege på mulige indsatser og behov for tilpasning - og hvor tiltag ikke har nogen betydning

Realisering af gevinster

Realistisk plan for det videre arbejde med digitalisering giver grundlaget for, at lykkedes med opstillede tiltag og realiserede gevinster​

Sådan​ gør vi

lightbulb

​Opstart

På opstartsmødet får vi klarhed om ledelsens forventninger og eventuelle fokusområder. Vi indsamler på den baggrund data fra økonomi om leverandører og posteringer.

strategy

​​Analyse​

Vi analysere data og bruger interviews med ledelse og medarbejdere om opgaver og processer, som indgangsvinkel til at identificere systemers egenskaber og mangler.

Afrapportering

Vi opstiller systemlandskab suppleret med økonomi pr. system og præsenterer anbefalinger baseret på analyse af styrker og svagheder, samt økonomi. 

Hvorfor Kouno?​

  • Vi kender forsyningsselskaberne og deres systemer og omkostninger godt. Vores erfaring giver et godt grundlag for at skabe klarhed om systemer, integrationer mv.

  • Vi har overblik over omkostninger og leverandører og kan skabe klarhed over alle omkostninger, så f.eks. implementering, vedligehold og timebaseret udvikling ses under ét, som totalt cost of ownership

  • Vi har god erfaring med anskaffelser og implementering og kan bistp med roadmap for udfasninger af system og anskaffelser, så gevinster fra kortlægningen realiseres.

Kontakt os

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en vores konsulenter

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi vil kontakte jer hurtigst muligt.

Felter markeret med * skal udfyldes.​

Vores projekter skal give mening og skabe værdi for vores kunder. Derfor tager vores projekter altid udgangspunkt i klare succeskriterier, som er udarbejdet i samarbejde med kunden.  

INVOLVERING

Vi sørger altid for tæt involvering af ledere, nøglepersoner og medarbejdere for at sikre, at vores projekter er helhedsorienterede og sammenhængende. 

FORANDRING

Vi sørger for, at vores projekter skaber vedvarende forandring. Uanset om det er en ny måde at bruge data på, ny ansvarsfordeling, eller noget helt tredje. Implementering hos nøglemedarbejderne er kritisk. 

Besøg os

Silkeborgvej 43 1. sal, 8000 Aarhus C

Klik her for rutevejledning

Sociale medier

Kouno P/S LinkedIn

Connect med os i dag

Om firmaet

Kouno hjælper med strategi, optimering og forandring. Kouno er etableret i december 2016 og består i dag af 6 konsulenter. 

Kouno arbejder primært med selskaber inden for forsynings-, almen bolig-, transport- samt kommunalsektoren

Kontakt os

Kouno P/S 

Silkeborgvej 43 1. sal, 8000 Aarhus C

Klik her for rutevejledning

Telefon: 2196 2144

E-mail: Kouno@kouno.dk

CVR: 38 23 40 48