Business Case: Kvalificerede investeringer og effektiv styring

Af Jakob Hvam Madsen ​| 23. februar 2021 | Spildevand

Et stigende behov for kvalificerede beslutninger og større samspil på tværs af spildevandsselskaber og myndighed kalder på innovative business cases. Kouno har udarbejdet en dynamisk, nytænkende og forholdsvist enkelt business case model, som både håndterer traditionelle økonomiske data, men også muliggør implementering af klimadata.

I en tid med knappe ressourcer er business cases mere aktuelle end nogensinde. Formålet med Business Cases er at skabe effektiv og fornuftig økonomistyring ud fra et totaløkonomisk perspektiv, som både gavner økonomi og miljø. Business Casen anses som et funktionelt værktøj der f.eks. går ind og bidrager til retfærdiggørelsen af et projekt, fra start til slut. Netop retfærdiggørelsen af et projekts eksistensgrundlag, er enormt vigtigt og har potentiale til at blive den ledende faktor, når det kommer til styringsrelationen mellem myndighed og selskab. 

Som værktøj kan business casen bidrage til, at økonomisk regulerede selskaber ikke bliver overmandet af for høje individuelle effektiviseringskrav. Landet over, ser vi, at business casen vinder indpas hos danske spildevandsselskaber. Ikke kun fordi den kan have en positiv indvirkning på selskabernes rammer, men også fordi, at den klæder selskaber på til dialog med kommunen.


Oplyst samarbejde

Samarbejde og dialog på tværs af kommune og forsyning kan ikke undgås. Dette understreges i høj grad af de nye rammer for klimatilpasning hos spildevandsselskaber. Som myndighed sætter kommunen serviceniveau og kan bruge business cases til at sikre sig, at det serviceniveau de sætter giver mening - og måske finder man den rette balance mellem investeret beløb og serviceniveau?

Vi har ofte erfaret, at der opstår forvirring om styringsrelationen i samarbejdet mellem kommune og forsyning. Dette skyldes flere ting. Myndigheden har af natur interesse i forsyninger, men noget af det, som bidrager til forvirring og uhensigtsmæssige processer, er at myndighedens interesse tager afsæt i forskellige perspektiver. Som myndighed, har kommunen ansvar for store dele af forsyningsområdet, og har altid det politiske ansvar. Derfor har de naturligvis stor interesse, og forpligtelse, til at sikre, at forsyningsområdets aktiviteter overholder den gældende lovgivning. Der sker dog også, at kommunens politiske agenda ikke nødvendigvis er hensigtsmæssig for forsyningens økonomi og drift. 

 

Business Casen bidrager ikke udelukkende til en kvalificering af investeringer, men kan i høj grad også anses, som et vigtigt kommunikationsværktøj, når selskab og myndighed sammen, skal træffe vigtigt beslutninger. Den skaber proaktiv beslutningstagen og flytter i høj grad fokus væk fra egeninteresser til samspil og klarhed om den optimale løsning.

Den holistiske Business Case

Kouno har udarbejdet en business case model, som baseres på tre steps:

  1. For-analyse
  2. Business Case
  3. Portefølje

Kounos business case model har en mere holistisk tilgang, end den klassiske business case. Den indeholder en integreret for-analyse, som fokusere på klima og miljø. Dermed er økonomi ikke det eneste kvalificeringskriterie, når forskellige business cases benchmarkes. Modellens inddragelse af klima-værdier bidrager til at selvstændiggøre selskabets og dets porteføljestyrke.

for-analysen betyder at selskaber, som benytter vores business case model, ikke kun får økonomiske nøgletal, som de kan bruge til at benchmarke nuværende løsninger mod fremtidige løsninger. Den bidrager med et bredere perspektiv, som belyser eventuelle miljøhensyn der kan give projektet en vis værdi. For-analysen kan f.eks. besvarer om det er muligt at reducerer eventuelle afgifter. Kan mindskelse af kemikalier forsvarer de penge, som investeres? 

Modellens andet step, er den klassiske business case, hvor traditionelle nøgletal udredes: drift og vedligeholdsomkostninger, indtægter, lånefinansiering osv. porteføljen benyttes til at benchmarke eventuelle nye projekter i forhold til nuværende løsning. Samlet set giver modellen dig mulighed for at afprøve forskellige muligheder og se om et nyt projekt er bedre, end den nuværende løsninger. 

Fokus på forankring

Business Case modellen kan karakteriseres som forholdsvis enkelt og let-anvendelig, men kræver forandring af processer, arbejdsgange og vaner da den skal implementeres i plan- og projektafdelingen og hos projektlederne. At gøre op med dyre traditioner er ikke nødvendigvis let. Ideelt set benyttes business case modellen til at træffe alle større investeringsbeslutninger. Det er med andre ord, en stor forandring, som kræver tid, træning og forankring. Indsamling af data kan være komplekst, og det handler om at gå systematisk til værks, når man tager det fra et hjørne af. Det handler om at skabe nye vaner, som endeligt kan effektivisere et selskab, både ift. klima og økonomi.

Kontakt os

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en vores konsulenter

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi vil kontakte jer hurtigst muligt.

Felter markeret med * skal udfyldes.​

Vores projekter skal give mening og skabe værdi for vores kunder. Derfor tager vores projekter altid udgangspunkt i klare succeskriterier, som er udarbejdet i samarbejde med kunden.  

INVOLVERING

Vi sørger altid for tæt involvering af ledere, nøglepersoner og medarbejdere for at sikre, at vores projekter er helhedsorienterede og sammenhængende. 

FORANDRING

Vi sørger for, at vores projekter skaber vedvarende forandring. Uanset om det er en ny måde at bruge data på, ny ansvarsfordeling, eller noget helt tredje. Implementering hos nøglemedarbejderne er kritisk. 

Besøg os

Silkeborgvej 43 1. sal, 8000 Aarhus C

Klik her for rutevejledning

Sociale medier

Kouno P/S LinkedIn

Connect med os i dag

Om firmaet

Kouno hjælper med strategi, optimering og forandring. Kouno er etableret i december 2016 og består i dag af 6 konsulenter. 

Kouno arbejder primært med selskaber inden for forsynings-, almen bolig-, transport- samt kommunalsektoren

Kontakt os

Kouno P/S 

Silkeborgvej 43 1. sal, 8000 Aarhus C

Klik her for rutevejledning

Telefon: 2196 2144

E-mail: Kouno@kouno.dk

CVR: 38 23 40 48