Effektiv indberetning: Proces og uddannelse

Maj 2021 | Nyheder, Spildevand |

Indberetning til Forsyningssekretariatet stiller højere og højere krav til danske vand- og spildevandsselskaber. Mange selskaber har netop overstået en turbulent periode, hvor færdiggørelse af indberetning, inden deadline d. 15/04, har fyldt meget. Vi har undervejs hjulpet selskaber med at skabe optimal indberetning, men har også aktuelle samarbejder, hvor vi skaber en grundlæggende ændring i proces for projekt og arbejdsgange. Proces for indberetning kan være med til at sikre højest mulig netvolumen og lavest mulig krav om effektivisering.

De danske vand- og spildevandsselskaber oplever et stigende niveau af kompleksitet i indberetningen til Forsyningssekretariatet. Det betyder at visheden for, at selskaberne har indberettet data korrekt svinder, hvilket kan have store konsekvenser for deres resultat i benchmarking. Vi har erfaret, at selskaberne ofte har udfordringer på følgende områder:

  1. Identificering af særlige forhold og øvrige aktiviteter
  2. Regler omkring tillæg til den økonomiske ramme
  3. Håndtering af datakilder og processer
  4. Ansvar og roller
  5. Sammenhængen mellem CAPEX og OPEX

​Hvorfor er indberetning vigtigt?

Indberetningen er omfattende, og når der er variation og uklarhed omkring definitioner er der stor risiko for, at indberetningen ikke bliver præcis. Hvis selskaberne får en dårlig score, kan det give større individuelle effektiviseringskrav foruden de generelle krav, som hele sektoren er underlagt. Hvis selskaberne har brugt hele deres indtægtsramme, vil de generelle og individuelle krav betyde, at selskabet skal reducere indtægter året efter. Det betyder, at selskabet skal spare eller undlade at løse opgaver eller projekter. Det er derfor vigtigt, at det individuelle krav så vidt muligt undgås, så taksten ikke tvinges ned som følge af faldende rammer. 

Inden deadline for indberetning d. 15. april, hjalp vi flere selskaber med at gennemgå deres indberetning.

Vi hjalp i gennemsnittet vores kunder med at:

Forøge deres netvolumenmål med 12,3 mio. kr.

Forbedre deres efficiensscore med 6,6 procent

*Baseret på tal fra indberetning 2019

Indberetning i virkeligheden

​​Vi har især erfaret, at der opstår kostbarer misforståelse og fejl, når vejledninger og begreber i reguleringsmodellen ikke stemmer overens med de fagtekniske definitioner, som bruges i sektoren. Det drejer sig f.eks. om registerring af minirenseanlæg, der i modellen skal indberettes som "Mindre renseanlæg". Hvis disse anlæg ikke registreres fordi kategorien minirenseanlæg ikke findes, har selskaberne omkostninger, om de ikke tilgodeses for i benchmarking. Det får selskaberne til at blive ineffektive og de vil potentielt modtage større krav om effektivisering. Registrering af et minirenseanlæg giver et tillæg på 73 tusind kroner pr. PE, som anlægget er godkendt til at håndtere.

​Ved at skabe kobling på tværs af definitioner og formalia, har vi erfaret, at selskaberne kan finde store beløb til deres netvolumen. Gennemgang, overblik og fyldestgørende forståelse for begreberne i reguleringsmodellen kan ikke løse alle problemer, men anses som værende en nødvendighed for at sikre effektiv og korrekt indberetning.

OPEX & CAPEX​

Der er forskellige vejledninger til indberetning af OPEX og CAPEX, hvilket skaber udfordringer. Nogle gange skal de samme anlæg endda indberettes forskelligt, afhængigt af om det er OPEX eller CAPEX. Det betyder, at selskaber kan få to forskellige tal indberettet til en kategori, afhængigt af om det er til OPEX eller CAPEX

DET ER VIGTIGT AT

1. Alle anlæg registreres, så der ikke afholdes omkostninger, der ikke er knyttet til et anlæg

2. Alle anlæg registreres i de korrekte kategorier og er valide. 

3. Alle omkostninger, anlæg og opgaver der løses, men ikke passer ind i​ reguleringsmodellen, håndteres korrekt.

 

Hvad er?

Økonomisk regulering

Vand- og spildevandsselskaber ​er underlagt økonomisk regulering. Formålet er, at selskaberne over tid skal blive mere effektive, og dermed være tilbyde billigere takster samt billigere vand-og spildevandshåndtering til deres kunder. Selskabernes økonomiske ramme fastsættes ud fra deres afholdte drifts- og investeringsomkostninger og reduceres årligt med et effektiviseringskrav. Rammen kan kun øges, hvis selskaberne søger tillæg til rammen.

Benchmarking & indberetning

Hvert andet år indgår de danske vand- og spildevandsselskaber i en benchmarking. Formålet er at sammenligne og identificere de mest effektive selskaber. Tilsammen udgør de mest effektive selskaber en front, som fastsætter et effektivt omkostningsniveau, som indikerer, hvad det bør koste at drive selskaberne.

Hvert andet år skal selskaberne indberette deres omkostninger og anlægsaktiver, som danner grundlag for benchmarking modellen. Hvis selskaberne ikke har styr på deres anlæg og på, hvordan de skal indberette, risikere de at få højere omkostninger i indberetningen.

Kontakt os

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en vores konsulenter

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi vil kontakte jer hurtigst muligt.

Felter markeret med * skal udfyldes.​

Vores projekter skal give mening og skabe værdi for vores kunder. Derfor tager vores projekter altid udgangspunkt i klare succeskriterier, som er udarbejdet i samarbejde med kunden.  

INVOLVERING

Vi sørger altid for tæt involvering af ledere, nøglepersoner og medarbejdere for at sikre, at vores projekter er helhedsorienterede og sammenhængende. 

FORANDRING

Vi sørger for, at vores projekter skaber vedvarende forandring. Uanset om det er en ny måde at bruge data på, ny ansvarsfordeling, eller noget helt tredje. Implementering hos nøglemedarbejderne er kritisk. 

Besøg os

​Hermodsvej 18a, 8230 Åbyhøj

Klik her for rutevejledning

Sociale medier

Kouno P/S LinkedIn

Connect med os i dag

Om firmaet

Kouno hjælper med strategi, optimering og forandring. Kouno er etableret i december 2016 og består i dag af 6 konsulenter. 

Kouno arbejder primært med selskaber inden for forsynings-, almen bolig-, transport- samt kommunalsektoren

Kontakt os

Kouno P/S 

​​Hermodsvej 18a, 8230 Åbyhøj

Klik her for rutevejledning

Telefon: 2196 2144

E-mail: Kouno@kouno.dk

CVR: 38 23 40 48