Effektiv indberetning: Proces og uddannelse

Apr 20, 2021 | Nyheder, Spildevand |

Indberetning til Forsyningssekreteriatet stiller højere og højere krav til danske vand- og spildevandsselskaber. Mange selskaber har netop overstået en turbulent periode, hvor færdiggørelse af indberetning inden deadline d. 15/04 har fyldt meget. Vi har undervejs hjulpet selskaber med at skabe optimal indberetning, men har også aktuelle samarbejder, hvor vi skaber en grundlæggende ændring i proces for projekt og arbejdsgange. Proces for indberetning kan være med til at sikre højest mulig netvolumen og lavest mulig krav om effektivisering.

De danske vand- og spildevandsselskaber oplever et stigende niveau af kompleksitet i indberetningen til Forsyningssekreteriatet. Det betyder at visheden for, at selskaberne har indberettet data korrekt svinder, hvilket kan have store konsekvenser for deres resultat i benchmarking. Vi har erfaret, at selskaberne ofte har udfordringer på følgende områder:

  1. Identificering af særlige forhold og øvrige aktiviteter
  2. Regler omkring tillæg til den økonomiske ramme
  3. Håndtering af datakilder og processer
  4. Ansvar og roller
  5. Sammenhængen mellem CAPEX og OPEX

Et problem, som især er relevant for punkt 1 og 2 er det mismatch, der opstår når vejledninger og begreber i reguleringsmodellen ikke stemmer overens med de fagtekniske definitioner, som bruges i sektoren. Det drejer sig f.eks. om registerring af minirenseanlæg, der i modellen skal indberettes som "Mindre renseanlæg". Hvis disse anlæg ikke registreres fordi kategorien minirenseanlæg ikke findes, har selskaberne omkostninger, om de ikke tilgodeses for i benchmarking. Det får selskaberne til at blive ineffektive og de vil potentielt modtage større krav om effektivisering. Registrering af et minirenseanlæg giver et tillæg på 73 tusind kroner pr. PE, som anlægget er godkendt til at håndtere.

Ved at skabe kobling på tværs af definitioner og formalia, har vi erfaret, at selskaberne kan finde store beløb til deres netvolumen. Gennemgang, overblik og fyldestgørende forståelse for begreberne i reguleringsmodellen kan ikke løse alle problemer, men anses som værende en nødvendighed for at sikre effektiv og korrekt indberetning. 

Selskaberne varetager en lang række opgaver. Det er hensigtsmæssigt at identificere de processer og arbejdsgange, hvor håndtering af projekter skal prioriteres i forhold til regulering. Det er også vigtigt at erkende, at processerne og arbejdsgangene i projekterne, er forankret i forskellige afdelinger. For at håndtere dem korrekt, kræver det ofte et tættere samarbejde på tværs af afdelinger og det kan være fordelagtigt at systematisere, samarbejdets arbejdsgange. 

Gennem vores samarbejder, har vi erfaret, at det især er nødvendigt at implementerer nogle processer med tilhørende aktiviter, som skal skabe forudsætningerne for en mere effektiv og korrekt indberetningsproces. Nedenstående faser er et eksempel på, procesdesign, som også inkluderer samarbejdet mellem afdelinger.  

Før påbegyndelse af projekt:

1.​Projektbeskrivelse (afklar påbud)

2.​For-projektering (Vurder netvolumen, effektivitet og opgør særlige forhold/øvrige aktiver)

Før endelig afslutning

1.​Overdragelse og afslutning (Opgør særlige forhold, økonomi, registrer særlige/øvrige aktiviteter

2.​Anlæg (aktivering iht. Gældende kategorier, uden for kategorier

3.​Indberetninger (indberetninger iht. Gængse typer, øvrige aktiver)

Klarhed over effektive projekter​

​Udførslen af projekter påvirker selskabernes resultatet i benchmarking. Vi har udviklet en projektmodel, som kan skabe overblik over projekternes effektivitet i forhold til reguleringen. Som værktøj kan projektmodellen bidrage til, at selskaberne ikke blive overmandet af for høje individuelle effektiviseringskrav og bør derfor implementeres som en fast del af for-projekteringen. 

​Selskaberne kan med fordel overveje behovet for design af processer og skabeloner m.v. som kan fungerer som oversigt over arbejdsgange, ansvar, årshjul og andet. Det kan f.eks. være et procesdesign som illustrerer en fremtidig proces for indberetningen til Forsyningssekreteriatet eller en generel proces for projekter, som indeholder delprocesser, der forebygger et omfattende arbejde med indberetning op mod deadline. 

Kontakt os

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en vores konsulenter

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi vil kontakte jer hurtigst muligt.

Felter markeret med * skal udfyldes.​

Vores projekter skal give mening og skabe værdi for vores kunder. Derfor tager vores projekter altid udgangspunkt i klare succeskriterier, som er udarbejdet i samarbejde med kunden.  

INVOLVERING

Vi sørger altid for tæt involvering af ledere, nøglepersoner og medarbejdere for at sikre, at vores projekter er helhedsorienterede og sammenhængende. 

FORANDRING

Vi sørger for, at vores projekter skaber vedvarende forandring. Uanset om det er en ny måde at bruge data på, ny ansvarsfordeling, eller noget helt tredje. Implementering hos nøglemedarbejderne er kritisk. 

Besøg os

​Hermodsvej 18a, 8230 Åbyhøj

Klik her for rutevejledning

Sociale medier

Kouno P/S LinkedIn

Connect med os i dag

Om firmaet

Kouno hjælper med strategi, optimering og forandring. Kouno er etableret i december 2016 og består i dag af 6 konsulenter. 

Kouno arbejder primært med selskaber inden for forsynings-, almen bolig-, transport- samt kommunalsektoren

Kontakt os

Kouno P/S 

​​Hermodsvej 18a, 8230 Åbyhøj

Klik her for rutevejledning

Telefon: 2196 2144

E-mail: Kouno@kouno.dk

CVR: 38 23 40 48