Analyse af investering, låntagning og takster i spildevandsselskaber​

Af Benjamin Andersen | Nov. 2020 | Spildevand |​

​Generel udvikling i spildevandssektoren

Låntagning

 • Spildevandsselskabernes gennemsnitlige langfristede gæld er steget med 41,5% i nominelle priser fra 2014 – 2019

 • Den kortfristede gæld har ikke ændret sig betydeligt i perioden 

 • Store selskaber (mere end 2 mio. m3 årligt debiteret vand) med en høj belåningsgrad har optaget mere gæld i perioden 2015 – 2019.

 • Selskabernes finansielle udgifter følger til dels udviklingen i gælden.

 • 65 ud af 97 spildevandsselskaber (67%) har øget deres samlede gæld i perioden, mens 32 (33%) af selskaberne har formindsket deres gæld i periode

Takster​

 • ​91% af alle spildevandsselskaber har oplevet en stigning i takster i de seneste 6 år.
 • Spildevandsselskabernes takster er steget med 19% i perioden 2015 – 2019. Det er 3,5 procent årligt og overstiger i høj grad periodens årlige inflationsniveau på ca. 1%.   

Investering

 • Selskabernes årlige investeringer er faldet med godt 15% fra 2014 – 2018. Dette svinger dog meget afhængigt af år og selskab.
 • Selskabernes debiterede vandmængde og materielle anlægsaktiver er steget med knap 1% om året i perioden.
 • Det gennemsnitlige investeringsniveau for spildevandsselskaber var i 2014 på 58,5 mio. kr., mod 49,6 mio. kr. i 2018.
 • De store selskaber investerer naturligt mere end de små, men de små investere mere pr. Debiteret m3 vand.

Kontakt os

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en vores konsulenter

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi vil kontakte jer hurtigst muligt.

Felter markeret med * skal udfyldes.​

Vores projekter skal give mening og skabe værdi for vores kunder. Derfor tager vores projekter altid udgangspunkt i klare succeskriterier, som er udarbejdet i samarbejde med kunden.  

INVOLVERING

Vi sørger altid for tæt involvering af ledere, nøglepersoner og medarbejdere for at sikre, at vores projekter er helhedsorienterede og sammenhængende. 

FORANDRING

Vi sørger for, at vores projekter skaber vedvarende forandring. Uanset om det er en ny måde at bruge data på, ny ansvarsfordeling, eller noget helt tredje. Implementering hos nøglemedarbejderne er kritisk. 

Besøg os

Silkeborgvej 43 1. sal, 8000 Aarhus C

Klik her for rutevejledning

Sociale medier

Kouno P/S LinkedIn

Connect med os i dag

Om firmaet

Kouno hjælper med strategi, optimering og forandring. Kouno er etableret i december 2016 og består i dag af 6 konsulenter. 

Kouno arbejder primært med selskaber inden for forsynings-, almen bolig-, transport- samt kommunalsektoren

Kontakt os

Kouno P/S 

Silkeborgvej 43 1. sal, 8000 Aarhus C

Klik her for rutevejledning

Telefon: 2196 2144

E-mail: Kouno@kouno.dk

CVR: 38 23 40 48