Uvedkommende vand

af Jens Lyhne | aug 28, 2018 | Spildevand |

“Uvedkommende vand driver omkostninger til transport og rens af vandmængder og skaber udfordringer med kapacitet i ledninger.
​Vi har analyseret et selskabs uvedkommende vand, og hvor det skaber de største udfordringer. ​"

Vi har analyseret, hvordan vandmængder i selskabets opland fordeler sig som hhv. debiteret vandmængder og uvedkommende vand fordelt som indsivende grundvand samt nedbør. ​

Resultaterne bygger bl.a. på flowdata fra selskabets pumpestationer og viser, hvordan vandmængder fordeler sig i selskabets pumpestationsoplande. Det giver en indikation af, hvilke pumpestationsoplande der har den største andel uvedkommende vand samt hvad det består af – indsivning og nedbør.

Analyse af uvedkommende vand: Brug for flere byggesten? ​

Mange faktorer påvirker indsatser vedr. uvedkommende vand – fx udvikling i vandmængder og grundvandsstand, jordbundsforhold. Disse byggesten kan supplere analysen og give et bedre grundlag for planlægning og indsatser mod uvedkommende vand:​

Med viden om, hvor og hvordan uvedkommende vand trænger ind i ledningsnettet, er det muligt at præcisere og målrette indsatser bedst muligt.

Det koster ca. 15% mindre at tætne ledninger fremfor separering. Hvis analysen kan bidrage med viden, der ændrer et separeringsprojekt til 10. mio. kr. til at benytte foring, vil det give besparelser på 1,5 mio. kr.​

​​

“ Få styr på costdrivers, så investeringen løser rette udfordring. Mange faktorer er i spil, når indsatser mod uvedkommende vand planlægges. Et velbelyst og datadrevet beslut-ningsgrundlag mindsker risiko for dårlige investeringer og øger sandsynlighed for gevinst.

Kontakt os

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en vores konsulenter

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi vil kontakte jer hurtigst muligt.

Felter markeret med * skal udfyldes.​

Vores projekter skal give mening og skabe værdi for vores kunder. Derfor tager vores projekter altid udgangspunkt i klare succeskriterier, som er udarbejdet i samarbejde med kunden.  

INVOLVERING

Vi sørger altid for tæt involvering af ledere, nøglepersoner og medarbejdere for at sikre, at vores projekter er helhedsorienterede og sammenhængende. 

FORANDRING

Vi sørger for, at vores projekter skaber vedvarende forandring. Uanset om det er en ny måde at bruge data på, ny ansvarsfordeling, eller noget helt tredje. Implementering hos nøglemedarbejderne er kritisk. 

Besøg os

Silkeborgvej 43 1. sal, 8000 Aarhus C

Klik her for rutevejledning

Sociale medier

Kouno P/S LinkedIn

Connect med os i dag

Om firmaet

Kouno hjælper med strategi, optimering og forandring. Kouno er etableret i december 2016 og består i dag af 6 konsulenter. 

Kouno arbejder primært med selskaber inden for forsynings-, almen bolig-, transport- samt kommunalsektoren

Kontakt os

Kouno P/S 

Silkeborgvej 43 1. sal, 8000 Aarhus C

Klik her for rutevejledning

Telefon: 2196 2144

E-mail: Kouno@kouno.dk

CVR: 38 23 40 48