​Sektorer

​​​Vand

​Inden for vandsektoren spiller høj forsyningssikkerhed og hygiejne en stor rolle. I kombination med krav om effektivisering til hele vandsektoren stiller det store krav til vandselskaberne. Vi har hjulpet selskaber med opgaver vedr. benchmarking og identifikation af indsatsområder til forståelse for økonomisk regulering og handlemuligheder i forlængelse af det pres, som regulering skaber.​

Spildevand

Spildevandssektoren er, som vandsektoren, underlagt økonomisk regulering. Vi hjælper spildevandsselskaber fra strategi til resultat – med opgaver lige fra at opstille strategiske mål til at understøtte selskabet via bedre beslutningsstøtte, når budgetter skal fastlægges.

Her fylder håndtering af anlæg og investeringer meget. Beslutningsværktøjer dækker fx over asset management, analyser af uvedkommende vand, estimering af fysisk indeks og ledningsrenovering.​​​

​Elsektoren

​Elsektoren var den første del af forsyningssektoren, der blev underlagt økonomisk regulering. Selskaberne står derfor – som også kendt fra vand- og spildevandssektoren – over for effektiviseringskrav, der tvinger selskaberne til at overveje, hvad de afholder omkostninger til, og hvordan de opnår effektiviseringer.​

​Affald

​Vi rådgiver affaldsselskaber på tværs af kommunale enheder til udskilte selskaber. Vores aktiviteter dækker bl.a. hjælp til strategi, analyser af de bedste affaldsløsninger fra affaldsplanlægning, indsamling af affald og vurdering af, hvilke fraktioner der skal indsamles til organisationsudvikling og it-understøttelse af affaldsselskaberne.

​Varme

​Vi rådgiver varmeselskaber på tværs af varmesektoren – store som små – og har bl.a. lavet projekter vedr. at opstille KPI’er og hjælpe til at forstå økonomisk regulering, strategisk retning og implementering.

​Kommunal forsyning

​De danske kommuner besidder flere roller ift. forsyningssektoren, fra kommunale forsyninger til ejerskab og myndighedsansvar over for udskilte forsyningsselskaber. Vores aktiviteter dækker bl.a. over hjælp til at opnå et godt samarbejde mellem ejer, myndighed og selskaber.

Der kan være modsatrettede interesser imellem de enkelte parter, der kan gøre det svært at opnå de bedste løsninger. Vi har hjulpet med strategisk rådgivning af kommuner som myndighed og ejer, hvor forståelse for regulering og selskabers økonomi var afgørende for at opnå det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde.

​Almene boligselskaber

​Den almene boligsektor er underlagt mange krav og regler, og boligselskaberne er for nyligt blevet pålagt krav om effektivisering, som en del af de gældende regler for området. Vores aktiviteter dækker bl.a. analyser af udviklingen I sektoren med fokus på, hvilke selskaber der klarer sig bedst samt, hvad der karakteriserer disse selskaber.

​Privat administration

​Mange almene boligselskaber anvender private administrationsselskaber til at assistere med håndtering af opgaver vedr. drift af boligselskaberne. Vi hjælper selskaberne med at effektivisere driften. 

Kontakt os

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en vores konsulenter

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi vil kontakte jer hurtigst muligt.

Felter markeret med * skal udfyldes.​

Vores projekter skal give mening og skabe værdi for vores kunder. Derfor tager vores projekter altid udgangspunkt i klare succeskriterier, som er udarbejdet i samarbejde med kunden.  

INVOLVERING

Vi sørger altid for tæt involvering af ledere, nøglepersoner og medarbejdere for at sikre, at vores projekter er helhedsorienterede og sammenhængende. 

FORANDRING

Vi sørger for, at vores projekter skaber vedvarende forandring. Uanset om det er en ny måde at bruge data på, ny ansvarsfordeling, eller noget helt tredje. Implementering hos nøglemedarbejderne er kritisk. 

Besøg os

Silkeborgvej 43 1. sal, 8000 Aarhus C

Klik her for rutevejledning

Sociale medier

Kouno P/S LinkedIn

Connect med os i dag

Om firmaet

Kouno hjælper med strategi, optimering og forandring. Kouno er etableret i december 2016 og består i dag af 6 konsulenter. 

Kouno arbejder primært med selskaber inden for forsynings-, almen bolig-, transport- samt kommunalsektoren

Kontakt os

Kouno P/S 

Silkeborgvej 43 1. sal, 8000 Aarhus C

Klik her for rutevejledning

Telefon: 2196 2144

E-mail: Kouno@kouno.dk

CVR: 38 23 40 48